Uudised ja teated

« Tagasi

KÜSK avas vabaühendustele arenguhüppe taotlusvooru


Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSK ootab 11. jaanuariks 2018 arenguhüppe taotlusvooru projekte, mis kasvatavad vabaühenduste juhtide, meeskonna või liikmeskonna tegevusvõimekust ja astuvad suured sammud organisatsioonide tõhusa toimimise suunas oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.

Oodatakse olulisi arenguhüppeid organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises ning et seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ja kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks.

Taotlemine nõuab korralikku eeltööd ühingu arenguvajaduste ja eesmärkide analüüsimisel. Nende kokkuvõtted tuleb kajastada taotluses.

Piirkondlikult tegutsevad ühingud saavad ühe projekti jaoks toetust küsida 9000 eurot ning üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsejad 12 000 eurot. Toetusraha jagame vastavalt 180 000 ja 100 000 eurot.

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. aprill 2018 – 30. aprill 2019. Projekt peab kestma vähemalt 8 kuud, et oleks võimalik hinnata selle tulemusi.

Arenguhüppe taotlusvooru tutvustavad infopäevad koos koolitustega toimuvad:

23.10 Tartus, 27.10 Pärnus, 30.10 Rakveres ja 02.11 Tallinnas.

Täpsemad tingimused, infopäevadele registreerimise ja praktilised abimaterjalid taotluse ettevalmistamiseks  on leitavad KÜSKi kodulehelt www.kysk.ee/ah18

 

Lisainfo: Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis@kysk.ee