Uudised ja teated

« Tagasi

Projektikirjutamise koolitus MTÜdele ja avalikule sektorile

 
Kolmapäeval, 15. novembril 2017
Betti Alveri Muuseumis jaama 3B jõgeva
 
10.00 – 10.10 Sissejuhatus, päevakava tutvustus.
10.10 – 10.20 EL Struktuurifondide 2014‐2020 värske info.
10.20 – 10.35 Projekti plaanimise ja koostamise protsess.
10.35 – 10.50 Info hankimine rahastamisvõimaluste kohta.
10.50 – 11.15 Kuidas kirjutada projekt, mis saab positiivse
rahastusotsuse.
11.15 – 11.30 KOHVIPAUS
11.30 – 11.45 Projekti eelarvestamine, kulude ja tulude
planeerimine.
11.45 – 12.30 Tasakaalus eelarve koostamine, kululiigid.
Omafinantseering. Uus riigihanke seadus.
12.30 – 13.15 LÕUNA (omal käel)
13.15 – 14.00 Kontakt rahastajaga. Aruandlus, dokumendid.
14.00 – 15.00 Rahastuse võimalused avalikule sektorile ja MTÜ‐le.
15.00– 15.15 KOHVIPAUS
15.15 – 16.30 Praktiline töö. Taotluse täitmine, vigade analüüs.
16.30 – 17.00 Projekt, mis sobib igale organisatsioonile
17.00 – 17.15 Projektijuhi tervis ehk kuidas ellu jääda.
17.15– 18.00 Küsimustele vastamine, konsultatsioonid.
 
Lektor Merle Einola
Koolituspäeva maksumus 119.00 eurot sisaldab koolitust, jaotusmaterjali paberkandjal ja kahte tervislikku einepausi.
Kiirematele kehtib soodushind 89.00 eurot (kuni 10.november).
Info ja registreerimine merle.loodusmaja@gmail.com,, tel +372 5566 7906