Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev 11.04 Jõgeval

 

Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele ja tegevustele ning  vaadatakse koos üle taotlusvormide täitmine. Infopäev on tasuta.

Infopäevale ootame registreerimist  9.aprillini - Registreerimine!

 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Alates 2018. aastast koordineerib programmi maakondlikult Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

Programm viiakse ellu kahe meetme kaudu:

  • Meede 1 - kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

 

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.

 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse  e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt  taotluste esitamise tähtaja kella 16.30-ks.
Taotluste esitamise tähtaeg ja taotlusvormid selguvad aprillikuu esimesel nädalal.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus (programmdokument)

 


Lisainfo:
Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
KOPi maakondlik menetleja
telefon 520 8423
e-post: kersti.kurvits@jaek.ee