Jõgevamaa MTÜd

Seisuga 1. jaanuar 2016 oli Jõgevamaal 642 mittetulundusühingut ja 20 sihtasutust. Neist avalikes huvides tegutsevaid kodanikuühendusi (v.a korteri-, garaaži-, maaparandus- ja suvilaühistud) oli 416.

Aastas luuakse maakonnas keskmiselt 20 uut ühendust. Valdkondlikult on enim kultuuri- ja külaseltse, spordi- ja noorteühendusi, korteri- ja maaparandusühistuid.

Jõgevamaa kodanikuühenduste loetelu (maakondlik ja omavalitsuste kaupa) on toodud tabeli kujul allolevas lisas.