Jõgeva maakonna tervist ja heaolu toetavate tegevuste projektide taotlusvoor


Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja Jõgeva maakonna tervist ja heaolu toetavate tegevuste läbiviimiseks maakonna rahvatervise ja turvalisuse tegevuskava 2018 raames maakondliku projektide taotlusvooru "TERVIST JA HEAOLU TOETAVATE TEGEVUSTE PROJEKTIDE TAOTLUSVOOR".

Taotlusvoor on avatud 20. juuni – 10. august 2018.

Taotlusvooru eesmärk on aktiveerida organisatsioone leidma süsteemseid lahendusi tervisenäitajate mõjutamiseks maakonnas, toetada tervisedenduslikke tegevusi ja Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 alaeesmärke Jõgevamaal. Taotlusvooru toel on võimalik toetada tegevusi, mis on suunatud: laste arengu ja võrdsete võimaluste soodustamisele, turvalise elukeskkonna tagamisele, füüsiliselt aktiivse elanikkonna suurenemisele, tervislikku toitumise kättesaadavuse soodustamisele ning sotsiaalse kaasatuse suurendamisele.

Taotlema on kutsutud avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja kohalikud omavalitsused ning nende allasutused ja sihtasutused.


Projekti toetussumma: 500 – 1000 eurot.
Projekti periood: 11.08.2018 – 31.12.2018.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. august 2018 kell 00.00.
Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult aadressil maiu.veltbach@jaek.ee


Taotlusvooru infopäev toimub 3. juulil 2018 Jõgeva Riigimaja IV korruse saalis kell 10.00.
Infopäeval tutvustatakse taotlusvooru juhendit ja nõudeid taotlejale, taotlusele, tegevustele ning aruandlusele.

Infopäev on tasuta! Registreerimine infopäevale siin.

 

Lisad:

Lisa 1: Taotlusvooru juhend
Lisa 2: Taotlusvorm
Lisa 3: Aruande vorm

 

Lisainfo:
Maiu Veltbach
Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist
maiu.veltbach@jaek.ee
tel. +372 5647 9521

Jõgeva maakonna tervisenõukogu (kinnitatud 14. mai 2018)

Raivo Meitus Jõgeva Vallavolikogu esimees, SA JAEKi nõukogu liige, nõukogu esimees
Kaido Alev Jõgeva valla sporditöö peaspetsialist
Silver Nõmmiksaar Põltsamaa valla spordi- ja tervisedenduse spetsialist
Maarika Kits Mustvee valla sotsiaaltöö spetsialist
Steven Kaio  Lõuna prefektuur, Tartu politseijaoskond, ennetus- ja menetlustalitus, Jõgeva piirkonnagrupp, piirkonnapolitseinik
Tõnu Vare Päästeamet Lõuna päästekeskus Ennetusbüroo juhtivspetsialist
Reesi Efert Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
Kaire Kampus Lustivere Põhikooli ja Esku-Kamari Kooli direktor, TEK koordinaator
Sirje Alusalu maakonna perearstide esindaja
Monika Maasing Kaitseliidu Jõgeva Maleva noorteinstruktor
Uno Valdmets Jõgevamaa Spordiliit Kalju tegevjuht
Aime Meltsas Jõgeva valla sotsiaalosakonna juhataja
Elo Palmiste Jõgevamaa Rajaleidja keskuse juhataja
Maiu Veltbach Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist