Jõgevamaa ettevõtete tunnustamine 2018

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse.
 


Tunnustuskategooriad, kandidaatide esitamise suunised ning ankeedid:
 

 • Põltsamaa piirkonna ettevõte 2018 
  (kandidaadi esitamise ankeet)
  • Tegutseb Põltsamaa vallas
  • Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas
  • Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms)
    
 • Jõgeva piirkonna ettevõte 2018 
  (kandidaadi esitamise ankeet)
  • Tegutseb Jõgeva vallas
  • Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas
  • Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms)
    
 • Mustvee piirkonna ettevõte 2018 
  (kandidaadi esitamise ankeet)
  • Tegutseb Mustvee vallas
  • Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas
  • Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms)
    
 • Töötajasõbralik ettevõte 2018 
  (kandidaadi esitamise ankeet)
  • Investeerib töötajate heaolusse ning arengusse
  • Toetab tööväliseid, tervisedenduslikke jms tegevusi
  • Stabiilse või kasvava töötajaskonnaga ettevõtja
    
 • Uustulnuk 2018 
  (kandidaadi esitamise ankeet)
  • Innovaatilise ideega või edukalt majandustegevuse käivitanud ettevõte
  • Maakonnas tegutsenud alla kahe aasta
    
 • Investeerija 2018 
  (kandidaadi esitamise ankeet)
  • Viimase aasta jooksul on teostanud märkimisväärse arengu või maakonnale olulise projekti
  • Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms)
    
 • Noorte ettevõtlikkuse toetaja 2018 
  (kandidaadi esitamise ankeet)
  • Panustab noorte ettevõtlusteadlikkuse tõstmisesse ning ettevõtliku mõtteviisi loomisesse
  • Pakub noortele suve-, hooajatöö või praktikakohti
    
 • Turismitegija 2018 
  (kandidaadi esitamise ankeet)
  • Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust
  • Arenev ettevõte (nt. teenused või investeeringud jms)
    
 • Kohaliku toidu väärindaja 2018
  (kandidaadi esitamise ankeet)
  • Mitmekesistab maaettevõtlust
  • Kasutab kohalikku toorainet
  • Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms)

 

Valikuprotsess:

 • Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud.
 • Kandidaatide esitamine toimub perioodil 20.08-13.09.2018. Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada ülaltoodud ankeetide vahendusel.
 • Rahvahääletus toimub perioodil 14.09-26.09.2018, kui käesolevale veebilehele pannakse välja kõik 9 kategooriasse laekunud nominendid.
 • Valikukomisjoni koosolek toimub 27.09.2018. Igas kategoorias valitakse välja 3 nominenti ja seejärel nominentide seast võitjad 9 kategoorias. Otsuse tegemisel võetakse arvesse rahvahääletuse tulemusi.
 • Valikukomisjonil on õigus läbi viia kandidaatide vastavushindamist ning võtta esitatud kandidaatide või esitajaga kontakti.  
 • Valikukomisjonil on õigus välja anda täiendavaid eripreemiaid või jätta kandidaatide ebapiisavuse või mittekvalifitseerumise korral mõnes kategoorias auhind välja andmata.
 • Kui komisjoniliige on kandidaat või lähedalt seotud kandidaadiga, siis taandab ta end selle kategooria hindamisest.
 • Parimate väljakuulutamine toimub 04.10.2018 Jõgevamaa ettevõtjate pidulikul tunnustusüritusel.
 • Kandidaat peab omama majandustegevust Jõgeva maakonnas.
 • Tunnustusele esitatud kandidaat peab olema ettevõte (st. mitte eraisik, objekt või tegu) ning ei tohi olla pikaajaline maksuvõlgnik.
 • Ühe kandidaadi võib esitada mitmes kategoorias.


 

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamist korraldab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Põltsamaa, Jõgeva ning Mustvee valdadega.