Arendustegevused 2017

2017. aasta turismivaldkonna arendustegevusi viiakse ellu PATEE programmi (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) raames. Jõgevamaa PATEE tugiprogrammis on kokku 3 teemat ja üheks neist on:

Maakonna turismiturundus ja turismiettevõtluse aktiviseerimine

Tegevuse eesmärk on Jõgevamaa tuntuse ja maine kasv turismisihtkohana, maakonda külastavate turistide arvu tõstmine, turismiasjaliste poolt pakutavate toodete/teenuste arvu suurendamine, nende kvaliteedi parendamine ning turismisektoris töökohtade säilitamine ja/või loomine. Projekti käigus viiakse koostöös maakonna turismiasjalistega ellu mitmeid arendus- ja turundustegevusi soovitud eesmärgi saavutamiseks.

Alategevused turismivaldkonnas:

1. Turismiasjaliste koostöö arendamine

• Koostööseminarid turismiasjalistele 2x aastas: kevadel (11.04) ja sügisel (02.10 – Turismiettevõtluse päev)
• Turismiasjaliste õppereis Viljandimaale – 12. september
• Info edastamine e-listi „Jõgevamaa turismiasjalised"
• Nõustamine erinevates turismiküsimustes, sh sotsiaalmeedia haldamine, ühisturundus, partnerite leidmine, pakettide koostamine jm.

2. Pere-, kultuuri- ja loodusturismi toodete turundus

• Messidel osalemine: - Jaanuar: Matka Helsingis; Veebruar: Balttour Riias ja Tourest Tallinnas; Mai: Maamess Tartus
• A3 turismikaartide koostamine ja trükk – sügis 2017
• Pere- ja kultuuriturismi toodete kampaania Läti turul – 12. mail ilmub miniajakiri Läti päevalehe „Dienas" vahel. Koostööpartner: SA Lõuna-Eesti Turism.

3. Projektid

• Leader- projekt „Seiklused Kalevipoja matka- ja rattaradadel" 2017-2018 - sügis 2017: ratta- ja matkateede uued kaardid - 2018: giidide koolitus ja atesteerimine
• Leader-projekt „Jõgevamaa ühisturundamine turismimessidel" 2017-2020 (sisemess Tourest 2018-2020 ja välismessid Balttour 2018-2019, Adventur 2018-2019) – projektitaotlus esitatud
• EstLat projekt „Liivimaa toidutee" (Livonian Culinary Route), 2017-2020; algab mais.

Tegevuste elluviimisesse on kaasatud kõik Jõgevamaa turismiteenuste pakkujad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eesootavad sündmused turismiasjalistele:

12. september - õppereis Viljandimaale

2. oktoober - Turismiettevõtluse päev (seminar + koolitus)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisainfo:

Teele Kaeramaa
Turismivaldkonna arendusjuht
Telefon: 776 8060; 5817 2185
E-post: teele.kaeramaa@jaek.ee