Turismiuudised

« Tagasi

Avanes taotlusvooru „Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja analüüsid“ eeltaotluste vastuvõtt

EAS avas 29. septembril  omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringute ja analüüside koostamise taoltusvooru. 
Eeltaotluste esitamise tähtaeg on
1. novembril 2016.a kell 17.00

Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus on 8 500 eurot ja toetuse maksmise suurus on 20 000 eurot.

Taotlusvooru raames toetatakse omavalitsusüksuste ühinemise järgsete arengute ettevalmistamisele suunatud arendusprojekti ettevalmistamist ja läbiviimist, sh. tegevused:

 • valdkonnapoliitikate ühtlustamine ja ühiste tegevuste kavandamine;
 • ühiskasutuste moodustamine ja ümberkorraldamise ettevalmistamine;
 • avalike teenuste osutamise ümberkorraldamine;
 • kohaliku omavalitsuse asutuste ja nende juhtimise ümberkorraldamine;
 • ühinevate omavalitsusüksuste õigusnormide ühtlustamine;
 • avatud valitsemise põhimõtete rakendamine kohalikul tasandil;
 • muud ühinemise järgsete arengute ettevalmistamisega seotud tegevused.

Abikõlbulikud taotlejad on:

 • kohaliku omavalitsuse üksus;
 • kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse §-des 2 ja 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuste liit;
 • maavalitsus;
 • maakondlik arenduskeskus;
 • mittetulundusühing ja sihtasutus või nende esindusorganisatsioon.


Taoltusvooru rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lisainfo:
www.eas.ee/arendusvoimekus