Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ideekorje


Jõgeva maakonna iga kodanik on oodatud panustama maakonna arengustrateegia 2035+ koostamisse. Selleks palume saata oma ideed meiliaadressile arendus@jaek.ee