Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ koostamise juhtrühma koosseis

Juhtrühma juht:

Marve Millend - Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhataja/ettevõtluskonsultant

Juhtrühma liikmed:   

1.   Jõgeva vallavanem Aare Olgo
2. Mustvee vallavanem Jüri Morozov
3. Põltsamaa vallavanem Margus Möldri
4. Jõgeva valla volikogu esimees Raivo Meitus
5. Mustvee valla volikogu esimees Aivar Saarela
6. Põltsamaa valla volikogu esimees Andres Vään
7. Mustvee valla arendusnõunik Katrin Rajamäe
8. Mustvee valla volikogu liige Hannes Soosaar
9. Jõgeva valla arengu- ja planeeringuosakonna juhataja  Triin Pärsim
10. Põltsamaa valla abivallavanem Karro Külanurm
11. Põltsamaa valla arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos
12. Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit TÜH juhatuse liige Raul Soodla
13. Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht Aive Tamm
14.

Rahandusministeerium, Regionaalhalduse osakond, Jõgeva talituse juhataja

Taivo Tali
15. Rahandusministeerium, Regionaalhalduse osakond, Jõgeva talitluse ruumilise planeerimise peaspetsialist Janika Merisalu

 

2. Juhtrühma ülesandeks on Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ koostamise protsessis tekkivate põhimõtteliste küsimuste läbiarutamine, võimalike vastuolude õigeaegne lahendamine ning osapoolte informeerimine.

3. Juhtrühma kutsub kokku juhtrühma juht. Juhtrühma asjaajamist korraldab Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

4. Sihtasutusel Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldada töörühmade moodustamine ja nende töö.

5. Juhtrühma ja töörühmade töö lõpeb Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmisega Jõgeva Vallavolikogu, Põltsamaa Vallavolikogu ja Mustvee Vallavolikogu poolt hiljemalt 15. jaanuaril 2019 ning Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava kinnitamisega.


Kontaktisikud:
Marve Millend, tel. +372 521 0431; e-post: marve@jaek.ee

Maiu Veltbach, tel. +372 5647 9521; e-post: maiu@jaek.ee


Aadress: Suur 3, Jõgeva, Jõgeva vald.

Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ ning tegevuskava leitavad http://www.maavalitsus.ee/jogevamaa

Jõgevamaa visioonikonverents 25.mail 2018 Jõgeva Kultuurikeskuses

Päevakava:

9.30 – 10.00  –  Kogunemine, hommikukohv

10.00 – 10.15  –  Avamine, Rahandusministeeriumi esindaja

10.15 – 11.00  –  Kolm tugevat ja omanäolist valda

  • Jõgeva valla arengust – Aare Olgo, Jõgeva vallavanem
  • Mustvee valla arengust – Jüri Morozov, Mustvee vallavanem
  • Põltsamaa valla arengust – Margus Möldri, Põltsamaa vallavanem

11.00 – 11.30  –  Jõgevamaa strateegilised võimalused
                             Veiko Sepp, TÜ vanemanalüütik;
                             Marve Millend, JAEK juhataja  
11.30 – 12.00  –  Jõgevamaa võimalustest numbrites
                             Mihkel Servinski, Statistikaamet
12.00 – 12.30  –  Taimekasvatuse võimalused ja väljakutsed –  
                             Mati Koppel, ETKI direktor
12.30 – 14.00  –  Õnneliku kana mudel Jõgevamaale
                             Raul Rebane
14.00 – 14.30  
  Paneeldiskussioon, kokkuvõtted

Päevajuht: Raul Soodla

 

Päeva ettekanded leiate altpoolt.