Teemarühmade arutelud ja ettepanekud

Lugupeetud Jõgevamaa arengu eest seisja! 

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on koostöös omavalitsuste ja riigiasutustega koostamas Jõgevamaa 2035+ arengustrateegiat. Selleks, et tulevikusuundades oleks kaasatud head mõtted ja ettepanekud ning valmiks ühine strateegiline dokument koos tegevuskavaga, kutsume Sind teemarühmade aruteludele. 

Kohtumiste lõppeesmärgiks on luua arengustrateegia, mis aitaks parandada Jõgevamaa elanike eluolu. Seejuures toetume Jõgeva maakonnaplaneeringule, KOV arengukavadest tulenevale infole ja kohaletulnute aruteludele.  Kaardistame valdkondlikud tegevused ja investeeringud, millel on eelkõige maakondlik mõõde, olulisus ja mõju. Soovime luua  aruteludel seda ühisosa, mille arendamine aitaks kaasa kogu maakonna valdkondlikele arengutele, tooks välja olulise eripära ja arengutahte. Koostatud dokument oleks siduv strateegiliste tegevuste elluviimiseks ning eesmärkide saavutamiseks.

 Detailsema info arutelude teemade ja sisuga edastame enne kohtumisi registreerunutele.

Olete oodatud kaasa rääkima teemarühmade aruteludel:

 • Turism ja mainekujundus – 02.08.2018 kell 9.00,registreerimine lingil: turism ja maine;
 • Kodanikuühiskond, kogukonnad – 10.8.2018 kell 9.00, registreerimine lingil: kodanikuühiskond;
 • Turvalisus, rahvatervis, sport – 14.8.2018 kell 10.00, registreerimine lingil: turvalisus, rahvatervis, sport;
 • Ühistransport – 16.08.18 kell 9.00, registreerimine lingil: ühistransport ;
 • Teede võrgustik – 16.08.18 kell 12.30, registreerimine lingil: teedevõrk
 • Kultuurivaldkond – 17.08.18 kell 10.00 Kuremaa Lossis, registreerimine lingil: kultuur;
 • Haridus ja noorsootöö – 21.08.18, kell 10.00, registreerimine lingil: haridus ja noorsootöö;
 • Tehniline taristu – 22.08.18 kl 9.00, registreerimine lingil: tehniline taristu;
 • Taastuvenergeetika ja jäätmemajandus – 22.08 kell 12.30, registreerimine lingil: energia;
 • Ettevõtlus ja tööhõive – 23. 08.2018 kell 10.00, registreerimine lingil: ettevõtlus ja tööhõive;
 • Sotsiaalvaldkond – 27.08.18, kell 13.00, registreerimine lingil: sotsiaalvaldkond.

Kohtumised toimuvad Jõgeval Suur 3, Riigimaja IV korruse saalis. Kultuurivaldkonna kohtumine toimub Kuremaa Lossis.  Arutelude pikkuseks oleme planeerinud 3-5 tundi.

Kõik arutelud on avatud kõigile soovijatele. Vajalik eelregistreerimine.

 

Aktiivset osavõttu!

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus