SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse 2016.aasta majandusaruanne

 

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne