Jõgevamaa ettevõtete tunnustamine 2018

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise tulemused kuulutati välja 04.oktoobril 2018 Jõgeva Kultuurikeskuses toimunud pidulikul tänuõhtul.

Jõgevamaa parimad ettevõtted aastal 2018 on:

Põltsamaa piirkonna ettevõte 2018                                                                                                                                                                                                                                                    

Puit-Profiil AS

Puit-Profiil AS tegevusvaldkonnaks on liimpuidust akna- ja uksedetailide toorikute tootmine.
Ettevõte on Põltsamaa piirkonnas oluline tööandja, kus on ametis 107 töötajat. Puit-Profiil AS 2017.a. käibest moodustas eksport 80 protsenti. Eelmisel aastal investeeriti tootmisesse 3,2 miljonit eurot. Sel aastal on plaanis tootmisesse täiendavalt investeerida 1,7 miljonit eurot.

Jõgeva piirkonna ettevõte 2018

Juta & Kaido OÜ

Juta & Kaido OÜ  tegeleb puidust uste ja akende ning nende tarvikute tootmisega.
Ettevõte on pälvinud usalduse ja lugupidamise koostööpartnerite ja klientide hulgas. Lisaks on Juta & Kaido OÜ puhul tegu aktiivse panustajaga kogukonda – toetatud on nii kultuuri- kui spordisündmusi kui ka ise neid korraldatud.

Mustvee piirkonna ettevõte 2018

Birger OÜ

Birger OÜ on ettevõte, mis tegeleb metallkonteinerite valmistamisega, nende müügi, remondi ja värvimisega. 
Oma 196 töötajaga on ettevõte Mustvee valla suurim tööandja. Birger OÜ on järjepidevalt arenenud ning kasvatanud müügimahtusid välisturgudel, millest põhilisteks on Skandinaavia turud.

Töötajasõbralik ettevõte 2018

Vilbel OÜ

Vilbel OÜ põhitegevusalaks on täispuitmööbli tootmine ja müümine. Toodangut valmistatakse nii Eesti kui Skandinaavia turgude jaoks.
Ettevõte on Kamari külas oluline tööandja 41 töötajale, ning toetab ka kogukonna üritusi. Vilbel OÜ töötajate poolt on välja toodud, et ettevõte võimaldab konkurentsivõimelist palka ning paindlikku tööaega. Tegemist on peresõbraliku ettevõttega. 

Uustulnuk 2018

Wise Bros OÜ

Wise Bros OÜ puhul on tegemist Mustvee sadamahoones alates 2018.a. kevadest tegutseva kohvikuga, mis annab tööd 4 inimesele.
Omanike puhul on tegemist noortega, kes perefirmana igapäevaselt kohvikuga toimetavad. Külastajad on kohviku hästi omaks võtnud ning on andnud head tagasisidet. 

Investeerija 2018

Eesti Killustik OÜ

Eesti Killustik OÜ põhitegevuseks on ehitusmaavarade kaevandamine, täitematerjalide tootmine ja müük. Ettevõte tegutseb üheksas karjääris üle Eesti.
Rõstla karjääris asuvasse killustiku purustamise ja sõelumise kompleksi on investeeritud enam kui miljon eurot, millega kasvas ka töötajate heaolu. Tegemist on Eesti ühe moodsama pealpool maapinda asuva kaevanduskompleksiga. Sel suvel avati karjääris uus kivipurustus- ja sorteerimisliin. 

Noorte ettevõtlikkuse toetaja 2018

Valmeco AS

Valmeco AS põhitegevusaladeks on kokkupandavate prussmajade detailide tootmine ja turustamine ning ehitus-tööstuskaupade jaekaubandus.
Eesotsas juhataja  Raul Tauliga on Valmeco AS alati valmis noorte heaks midagi ette võtma. Ettevõte võtab alati vastu õpilasi, et tutvustada puidutööstuse telgitaguseid ning on igati vääriline ja silmapaistev noorte toetaja. Ettevõttes nähakse selget vajadust panustada noorte kui tuleviku tegijate arendamisse. 

Turismitegija 2018

Paalakalda OÜ

Paalakalda OÜ on väga aktiivselt panustanud piirkonna arengusse ja positiivse kuvandi loomisesse. Ettevõtte poolt on taastatud ja renoveeritud  mitmed Pajusi mõisa kompleksi kuuluvad hooned.
Selle aasta kevadel avati Pajusi Külalistemaja. Lisaks on ettevõtte aktiivselt tegelenud ürituste korraldamisega. Hetkel on aktiivselt taastamisel mitmed mõisakompleksi hooned. Valmimas on sepikoda, meierei muuseum, külaliskorterid jpm. Pajusi küla keskuse välisilme atraktiivsus on oluliselt kasvanud läbi ajalooliste hoonete taastamise ja nendele sisu andmise.

Kohaliku toidu väärindaja 2018

Peipsi Kalatööstus OÜ

Peipsi Kalatööstus OÜ annab Kasepää piirkonnas tööd 20 inimesele. Peamiseks tegevusalaks on kalapüük ning toodanguks kalakonservid. Lisaks haldab ettevõte „Kuldkala" kohvikut Jõhvi-Tartu mnt ääres.
Peipsi Kalatööstus OÜ on pikaajaliselt tegelenud kala töötlemisega ning kalast toodete valmistamisega, mida müüakse Eesti suuremates kaubanduskettides. Pidevalt tegeletakse toodete täiustamise ning sortimendi laiendamisega.

 

 

Konkursile said kandidaate esitada ettevõtted, asutused, kohalikud omavalitsused ning üksikisikud. Kokku esitati 9 kategooriasse 36 kandidaati.

Tunnustusüritusele said kutse kõik kandidaadid, kes esitati perioodil 20.08-13.09.2018 ning läbisid vastavuskontrolli. Need kandidaadid seati üles ka rahvahääletusele, saadud hääli võtsid otsuse langetamisel arvesse komisjoni liikmed. 5-liikmelise komisjoni moodustasid SA JAEK, Jõgevamaa Koostöökoja ning Põltsamaa, Jõgeva ja Mustvee valdade esindajad.

 

Varasematel aastatel korraldas maakondlikku ettevõtete tunnustamist Jõgeva Maavalitsus, kuid alates 2018.aastast tunnustab ettevõtteid Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Põltsamaa, Jõgeva ja Mustvee valdadega.