Jõgevamaa ettevõtjate tunnustamine 2020 kategooriad ning statuut

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse.


Tunnustuskategooriad ning kandidaatide esitamise suunised:

Aasta ettevõte 2020

 • Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas.
 • Panustab piirkonna positiivse kuvandi kujundamisse ning kohalikku kogukonda.
 • Väärtustab töötajate heaolu ning arengut.
 • Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms).
 • Omab majandustegevust Jõgeva maakonnas.

Väike ja tubli 2020

 • Stabiilsete majandusnäitajatega väike-ettevõte.
 • 1-10 töötajat.
 • Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms).
 • Omab majandustegevust Jõgeva maakonnas.

Investeerija 2020

 • Viimase aasta jooksul teinud investeeringu alustamaks majandustegevust Jõgeva maakonnas, või
 • Teinud märkimisväärse investeeringu varasemalt piirkonnas tegutsevas ettevõttes.
 • Omab majandustegevust Jõgeva maakonnas.

Turismitegija 2020

 • Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust.
 • Aitab kujundada piirkonna positiivset kuvandit.
 • Arenev institutsioon (nt. teenused või investeeringud jms).
 • Omab majandustegevust Jõgeva maakonnas.

Õpilasfirma 2020

 • Loodud Jõgeva maakonna haridusasutuses.
 • Innovatiivse ideega või edukalt käivitunud.
 • Kasvu- ja arengupotentsiaaliga.

 

Valikuprotsess:

 • Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud.
 • Kandidaatide esitamine toimub perioodil 01.09.2020 kell 09:00 kuni 21.09.2020 kell 16:00. Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada ankeetide vahendusel, mis on lingitud kategooria nimetustega.
 • Valikukomisjoni koosolek toimub 23.09.2020. Igas kategoorias valitakse välja 3 nominenti ja seejärel nominentide seast võitjad 5 kategoorias.
 • Valikukomisjonil on õigus läbi viia kandidaatide vastavushindamist ning võtta esitatud kandidaatide või esitajaga kontakti.  
 • Valikukomisjonil on õigus välja anda täiendavaid eripreemiaid või jätta kandidaatide ebapiisavuse või mittekvalifitseerumise korral mõnes kategoorias auhind välja andmata.
 • Kui komisjoniliige on kandidaat või lähedalt seotud kandidaadiga, siis taandab ta end selle kategooria hindamisest.
 • Parimate väljakuulutamine toimub 09.10.2020 Jõgeva Kultuurikeskuses toimuval tunnustusüritusel.
 • Kandidaat peab omama majandustegevust Jõgeva maakonnas.
 • Tunnustusele esitatud kandidaat peab olema juriidiline asutus (st. mitte eraisik, objekt või tegu) ning ei tohi olla maksuvõlglane.
 • Ühte ja sama kandidaati on lubatud esitada mitmes tunnustuskategoorias.

 

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamist korraldab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Põltsamaa, Jõgeva ning Mustvee valdadega.

Tunnustusüritusega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse  5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" raames.