Tegutseva ettevõtja nõustamine

Ermo Brecher
Ettevõtluskonsultant (Jõgeva-, Järva- ja Raplamaa)
Telefon: 515 8238
E-post: ermo.brecher@arenduskeskused.ee


Tegutsevate ettevõtjate nõustamine järgmistel teemadel:

 • toetuste informatsioon, taotluste konsulteerimine ja taotluste põhitingimuste selgitamine;
 • ettevõtte arendusplaanide ja arengu kitsaskohtade hindamine;
 • arenguplaanide konsultatsioon;
 • ekspordi konsultatsioonid;
 • potentsiaalsete finantseerimisallikate nõustamine.

Muud teenused tegutsevatele ettevõtjatele:

 • teabepäevade ja koolituste korraldamine;
 • informatsiooni jagamine toetusprogrammide kohta;
 • informatsioon messidest ning ekspordivõimalustest;
 • informatsioon avaliku ja erasektori konsultantide kohta;
 • ettevõtluskeskkonda arendavate projektide läbiviimine;
 • (ekspordiks) tasuta turunduskanalite informatsioon ja juhendamine.

Tegutsevatele ettevõtjatele pakume osalemist mentorklubides mentorina ning võimalust toetada koolides ettevõtlusõpet.