Statistika ja arengukavad

Tudengite poolt koostatud lõputööd on turismiasjalistele heaks abivahendiks, et saada teada, milline on olukord Jõgevamaa turismimaastikul. Lisaks teoreetilisele osale sisaldavad kõik tööd Jõgevamaad puudutavat uuringut ning tulemustest lähtuvaid parendusettepanekuid.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse andmebaasis on järgmised turismimajandusega seotud tööd:  

Aasta Pealkiri Autor(id)
2012 Jõgevamaa tuntus ja võimalused turismi arendamiseks

Liis Puusepp,
Kairi Uustalu

2012 Loometurismi arendamine Lõuna-Eestis Maarja Paulus
2012 Turunduskommunikatsioon Jõgevamaa majutusettevõtetes Liisa Põldaas
2010 Turismialane koostöö Põltsamaa piirkonnas Teele Kaeramaa

 

Lõputööd on mõeldud kõigile huvilistele tutvumiseks. Töö erinevate osade kasutamisel, paljundamisel, küsimuste tekkimisel jm-l tuleb ühendust võtta töö autori(te)ga.

Info andmebaasi kohta: eveli.jurgenson@jaek.ee