Jõgevamaa Ühisnädal 2015

3.-29. novembrini 2015 toimus kolmandat korda üle Eesti Ühisnädal, mille sündmustest võttis osa 11 700 inimest ja kus terve nädala jooksul toimusid erinevad vabaühenduste korraldatud sündmused.

Jõgevamaa Ühisnädalal osales üle 240 inimese ja igal päeval toimus mingi kodanikuühiskonnaga seotud sündmus.

Nädala avas Põltsamaa Emadeklubi, kes kutsus oma majja aruteluringi Põltsamaale Kogukonnamaja loomisest huvitatud inimesed. Mida 19 kokkutulnut arvasid, saab lugeda Emadeklubi ja Kogukonna idee eestvedaja Annika Kallasmaa arvamusartikklist.

Teisipäeval Lustiveres tutvustas Jõgevamaa Koostöökoda LEADER programmi uue taotlusvooru tingimusi MTÜde projektidele. Kohaletulnud proovisid koostada ka ühisprojektide tegevuskava. Jõgevamaa Koostöökoja ettekanne on leitav siit.

Kolmapäeva õhtul said huvilised tutvuda Jõgeva linnas Aia tn. 4 asuva endise Kaitseliidu hoonega, millest võiks tulevikus piisava arvu huviliste korral saada Jõgevale kogukonnamaja. Jõgeva Kultuurikeskusesse mõtteringi kogunes 24 aktiivset kodanikku, kellest mitmed pakkusid ennast ka vabatahtlikult appi hoonet korda tegema. Maja kasutuselevõtu eeliseks on siiski piisaval hulgal rentnike/ruumide kasutajate olemasolu ja maja kasutamist korraldava juriidilise isiku (näiteks MTÜ) loomine. Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus jätkab maja rentnike otsimist nii MTÜde kui ka ettevõtjate, sh. loomeettevõtjate seast. Kõik, kes sooviksid tulevases kogukonnamajas tegutseda ja ruume kasutada, on oodatud oma huvist teada andma Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-postile: kersti@jaek.ee

Eistre talus Ookatku külas arutati üheskoos kogukonna suhteid ja koostöö võimalusi ning unistati, milline võiks olla tuleviku Eesti.

Vaiatu Küla Selts jagas kogukonnaköögi rajamise kogemusi ning kohaletulnud said köögiga ka ise tutvuda. Kogukonnaköögi ja Vaiatu Küla Seltsi eestvedaja Liina Abrami ettekanne on leitav siit.

Juula külamajja oodati aga kõiki, kel kogemusi ja julgust oma ebaõnnestumisi teistegajagada ja üheskoos ebaõnnestumistest õppida.

Jõgevamaa Ühisnädala maakondlik suurem sündmus oli reedel Palamuse Rahvamajas toimunud Kodanikupäev. Päeva alguses anti üle tunnustused 2015. aasta Jõgevamaa parimatele kodanikuühendustele ja nende toetajatele.
Päeva teine pool kuulus tulevikule - koos Indrek Maripuuga arutleti, kas MTÜde kuldaeg on lõppemas ja ellu jäävad ainult tugevamad ning kuidas võtab põliskogukond vasu uusmaakad. Indreku intrigeerivat ettekannet on võimalik lugeda siit.
Eesti tulevikuloo arutelu juhtis Ene Velström, kellega koos unistasime, milline võiks olla elu Eestis 25 aasta pärast.

Maakondliku Ühisnädala lõpetasid MTÜ Ürdiparadiisi korraldatud Mahe-maagia kosmeetika õpituba ja 4H Jõgevamaa piirkonna sünnipäevalaager koos Eesti tulevikuloo aruteluga Põltsamaal.

Ühisnädalat korraldas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Põltsamaa Emadeklubi, Lustivere Külaseltsi, Kamari Haridusseltsi, Vaiatu Küla Seltsi, Sadala Külade Seltsi, MTÜ Ürdiparadiisi, 4H Jõgevamaa Piiirkonna Ühenduse, Jõgevamaa Koostöökoja, Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse ja Jõgeva Linnavalitsusega.

Ühisnädala läbiviimist toetasid rahaliselt Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Jõgeva Maavalitsus ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, LEADER programm ning Jõgeva Linnavalitsus.