Ühisnädalal tunnustatakse Jõgevamaa parimaid kodanikuühendusi

26.novembrist  - 3. detsembrini  toimub kogu Eestis järjekordne  kodanikuühenduste tegemisi esiletoov Ühisnädal. Sel aastal pööratakse erilist tähelepanu kodanikuühiskonnas tegutsejate tunnustamisele ning kutsutakse inimesi üles märkama vabaühendustes tegutsejate panust kogukonnaellu ning tunnustama  kodanikuaktiivsust ja pealehakkamist.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) koos Jõgevamaa Kodukandi Ühendusega tunnustavad selle aasta parimaid kodanikuühiskonna eestvedajaid 26. novembril  Kuremaa lossis toimuval tunnustamisõhtul. Parimaid autasustatakse 5 kategoorias: Parim kodanikuühendus, Parim kodanikuühenduse projekt, Ettevõtlik vabaühendus, Väärt algatus, Sädeinimese tunnustuse annab üle Jõgevamaa Kodukandi Ühendus. 

Maakonna parimate kodanikuühenduste tunnustamiskonkurssi on  korraldatud aastast 2011. Kategooriaid on aastate jooksul olnud erinevaid, aga alati on esile toodud parim kodanikuühendus ja parim kodanikuühenduse projekt või tegu. Sellel aastal tunnustatakse esmakordselt ettevõtlikku vabaühendust ja väärt algatust. 

Ühisnädal ei ole aga ainult tunnustamine. Kutsume sel nädalal kõiki kodanikke mõtlema ka enda ja kogukonna turvalisuse peale. Kolmes vallas toimuvatel infopäevadel oodatakse kõiki kodanikke otsima  lahendusi kriisisituatsioonides toimetulekuks.
2. detsembril saavad kärajatel kokku Jõgeva valla noortevolikogu, valla eakate ja puuetega inimeste ühenduste ja vallavalitsuse esindajad, et üheskoos mõelda, milline peaks olema eluolu Jõgeval aastal 2035, et noored tahaks siia jääda ja eakatel oleks siis mõnus elada.

Ühisnädala lõpetavad 3. detsembril üle-eestilised annetamistalgud, mis toimuvad Eestis esmakordselt. Vabaühenduste Liidu eestvedamisel oodatakse annetamistalgutele osalema kõiki vabaühendusi, kes soovivad annetusi teha, samuti on oodatud kõik soovijad annetama vabaühenduste heaks.  Jõgevamaal valmistavad annetuse kohalikule lasteaiale Kääpa OTT ja Laiuse Õlemuuseum.  Üle Eesti toimuvate annetustalgutega saab tutvuda ja liituda või omale sobiv annetuskoht valida talgukaardil www.annetamistalgud.ee.

Kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal – Ühisnädal -  toimub juba kaheksandat aastat. Jõgevamaa selle aasta Ühisnädalat korraldab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse,  Jõgeva Linna Pensionäride Ühenduse, Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja, Arukate Akadeemia, Jõgeva valla, Töötukassa Jõgeva osakonna, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja  Vabaühenduste Liiduga.

Rahaliselt toetavad sündmusi Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee vald.