Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaal tähistati kodanikupäeva ja kuulutati välja Jõgevamaa parimad kodanikuühendused

23.novembril kogunesid Põltsamaa lossi Konvendi restorani Jõgevamaa vabaühenduste esindajad, et üheskoos tähistada kodanikupäeva ja üle anda tunnustused selle aasta parimatele kodanikuühendustele.


Päeva esimeses pooles arutleti, mil moel on kogukondadel võimalus uute omavalitsuste tegemistes kaasa rääkida ja tutvuti Jõgevamaa kolmes uues vallas kavandatud kaasamismudelitega. Sirli Tiik Rae Valla Külavanemate Seltsist jagas kogemusi külavanemate ja Rae valla koostööst.

Pärastlõunal kuulutati välja Jõgevamaa 2017.aasta parimad kodanikuühendused. Kokku esitati tunnustamiskonkursile 29 kandidaati. Sel aastal anti tunnustused välja 7 kategoorias ja kolmes kategoorias anti välja 2 auhinda.  Kõiki nominente tunnustati tänukirjaga ja parimad ühendused said auhinnaks kohaliku puiduettevõtte Mäerand Grupp OÜ valmistatud annetuskastid.


Jõgevamaa 2017.aasta parimateks kodanikuühendusteks tunnistati:

 • Parim kodanikuühendus2017 – Sadala Hoolekande Ühing. Harivate ja koostööd innustavate teemarkide rajamise eest Ookatku külla. Kolmel aastal on ühing küla põllule rajanud nn hernehirmutiste või kujude pargi. Esimesel aastal seisid põllul Euroopa riike ja nende elanikke iseloomustavad hernehirmutised, teisel aastal vendade Grimmide muinasjututegelased ja sel aastal oli  Prantsuse teemapark. Kujude valmistamisse kaasatakse kogukonnaliikmeid ja tehakse koostööd naabrite ja erinevate toetusprogrammidega.
   
 • Atraktiivseim kodanikuühenduste projekt – anti välja 2 tunnustust:
  Jõgeva Linna Teatri suveetendus "Piimamees Tevje" - kõrgetasemeline suveetendus Pedja meiereis, kus külastajaid oli üle Eesti. Etendusse oli kaasatud kohalik elanikkond, piirkonna vabaühendused, ettevõtjad ja  kohalik omavalitsus.  Valides toimumiskohaks Pedja meierei, aidati tutvustada taastatavat kohalikku kultuuripärandit.
  Mittetulundusühing Kuningamäe Spordiklubi projekt "Head aega, talv" - Kuningamäe Terviserada ja suusatamisvõimalusi Põltsamaal reklaaminud meeleolukas üritus, mis motiveeris noori sportima. Projekti "naelaks " oli meeleolukas paarissprint, kus 12 Eesti tippsuusatajat said endale võistluseks paariliseks kohalikus suusatrennis käiva lapse.

   
 • Põltsamaa piirkonna parim kodanikuühendus – välja anti 2 tunnustust:
  MTÜ Trollitrall -
  Nende rajatud laste mängutuba Põltsamaal mitmekesistab piirkonna väikelaste ja nende vanemate vaba aja ja koosolemise võimalusi. Ühingu kvalifitseeritud lapsehoidjad osutavad koostöös Põltsamaa linnaga lapsehoiuteenust. See kõik on piirkonnas esimene ja seni ainuke võimalus väikelaste tegevusteks väljaspool lasteaeda ja väljaspool tööpäevi.
  Pajusi Küla Selts - tegus ja toimekas külaselts, kes tegi maakonna küladest esimesena kingituse Eesti vabariigi 100. juubeliks - külamaja juurde paigaldati uhke sepistatud värav.

   
 • Jõgeva  piirkonna parim kodanikuühendus – Maarja-Magdaleena Maarahva Selts. Tunnustatud kauaaegse piirkonna edendamise ja kultuurisündmuste korraldamise eest. Sel aastal väärib esiletoomist seltsi koostatud põhjaliku piirkonna ajalugu kajastava raamatu koostamine ja väljaandmine.
   
 • Peipsi piirkonna parim kodanikuühendus – Sadala Hoolekande Ühing. Ühing väärib tunnustust piirkonna abivajavate noorte kaasamise ja aitamise eest. Ühingupoolne toetus eluks ettevalmistamisel ja oma sihtide seadmisel on andnud vähemalt kuuele noorele kindlustunnet ja oskust elus hakkama saada.
   
 • Parim uus kodanikuühendus 2017 – mittetulundusühing Kääpa OTT. Tunnustus kohaliku toidu propageerimise, piirkonna väiketootjate koondamise,  toiduvõrgustiku Kääpa OTT loomise  ja kohaliku elu elavdamise eest Kääpal.
   
 • Sädeinimene välja anti 2 tunnustust:
  Agnes Rääk –   
  pikaajaline MTÜ Vägari ja kohaliku külaelu  eestvedaja. Korraldab käsitöökoolitusi kohalikele naistele. Sel aastal juhtis Agnes ülemaakondlikku  LEADER programmi, kus lisaks käsitöökoolitustele külastati ka Prantsusmaa käsitöömessi. Viimased 2 aastat on Agnes olnud eestvedajaks Teeme Ära kampaania raames Aidu järve äärsetel koristustalgutel.
  Malle Weinrauch –   Malle on aktiivselt panustanud  rahvakultuuri ja kogukonna elu edendamisse ning  Pala valla noorteühenduse tegemistesse ja arendamisse. Samuti korraldab ta  Kodavere murde konverentsi. Tema juhendada on 3 kohalikku rahvatantsurühma. Rühmade komplekteerimisel ja tantsuarmastuse süvendamisel on Malle teinud palju tööd. Raske on inimesi motiveerida  huviringis osalema. Palal on see õnnestunud just tänu särtsakale tantsujuhile. Malle on pikaajaline maa sool Pala piirkonnas.


Kodanikupäeva ja tunnustamiskonkurssi korraldab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Rahaliselt toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Jõgevamaa Omavalitsuste Liit ja Jõgeva Maavalitsus.

 

Lisainfo:
Kersti Kurvits
kodanikuühenduste konsultant
Tel 5208 423

kersti@jaek.ee