Uudised ja teated

« Tagasi

Alustava ettevõtja baaskoolitus Jõgeval

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja

OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, osalejate arv on piiratud. Sooviavalduse leiate SIIT
Sooviavaldus saata 21.veebruariks enn@jaek.ee.

OSALUSTASU: 50€, mis sisaldab koolitusel osalemist, koolitusmaterjale ja kohvipause, tasutakse enne koolitust arve alusel.
 

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi): 03., 04., 10., 12., 17., 19., 31. märtsil 2020 kell 10.00-17.15 Jõgeva Riigimajas Suur 3, IV korruse saalis, mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes 03. ja 04.03.2020, koolitaja Elmo Puidet:

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine 10. ja 12.03.2020, koolitaja Siiri Einaste:

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

III moodul: Turundus ja müük 17. ja 19.03.2020, koolitaja Indrek Maripuu:

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused 31.03.2020, koolitaja Elmo Puidet:

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.

 

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.


Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.


Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.