Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse 2020 kevadvoorus laekus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele kokku 31 taotlust: 1 meetmes 12 ja 2 meetmes 19. 

Tehnilise hindamise läbis 26 taotlust, millest 14. mail 2020 toimunud maakondlik hindamiskomisjon tegi ettepaneku toetada 14 projekti.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhatuse otsusega 19. 05.2020, 2.4-6-292 kinnitati hindamiskomisjoni ettepanek ja 2020 kevadvoorus saavad KOP toetust järgmised projektid:

 

Jrk

Taotleja

Projekt

KOP toetus

1

Jõgevamaa Kodukandi Ühendus

Tiimina tõhusam töötada

1860

2

Sadala Külade Selts

Traditsioonid hoiavad ja rikastavad

1840

3

Sadala Külade Selts

Kogukond loob koos

3000

4

Puurmani Priitahtlik Päästeselts

Termokaamera soetamine seltsile

1381,32

5

Lustivere Külaselts

Uued rahvariide seelikukupongid vanemaealiste rühmale

1554

6

Piilsi Küla Selts

Mustvee valla matkad

635,58

7

Vaimastvere Külaarendamise Selts

Rahvarõivad Vaimastvere naisrühmale

3879,55

8

Mittetulundusühing Kärde Küla Selts

Külaseltsile telk ja lava

3168,83

9

Piilsi Küla Selts

Piilsi koolihoone katuse ja kandekonstruktsioonide renoveerimine

1916,67

10

Mittetulundusühing  Avinurme Külavanemate Koda

Avinurme kandi külade suveõhtujutud

1499

11

Mittetulundusühing Luua Külaselts

Mänguväljak Luua külla II etapp

3990

12

MTÜ Seebihokiturniirid

Eesti II seebihokiturniir

1535,4

13

Halliku Maanaiste Selts

Halliku külale kiik tagasi

900

14

Tapiku Külade Selts

Seltsi saali ehituse 1. etapp

2792

 


   

Lisainfo: Kersti Kurvits, KOPi maakondlik menetleja,  tel 520 8423, kersti@jaek.ee.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. aprilliks 2020 maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 - Kogukonna areng,
toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on

  • meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 eurot 
  • meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 eurot. 

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse  e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt  1.aprilliks 2020 kella  16.30.

2020. aastal on KOPi määrust, taotlemise tingimusi ja taotlusvorme muudetud. 

Olulisemad muudatused programmis 2020

KOP infopäeva ettekande slaidid

Lisainfo ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant / KOPi maakondlik menetleja,  tel 520 8423, kersti@jaek.ee.

Taotluste täitmise abimaterjalid: 

Meede 1 taotlusvormi täitmise abimaterjal

Meede 2 taotlusvormi täitmise abimaterjal

2020 kevadvooru aruandevormid ja hindamisjuhend: