Uudised ja teated

« Tagasi

Lood uusi töökohti maale? 150 000 € investeeringute toetuseks!

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 15.08.2019 algusega 10.00 tasuta infopäevad meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" tutvustamiseks. Toetust, kuni 150 000 eurot, saab taotleda kuni üheksa töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud ettevõtte. 15. augustil Tartumaa Põllumeeste Liidus Jalaka 48. Maaeluministeeriumi poolt tutvustab meetme eesmärki ja võimalusi Allar Korjas, PRIAst Marje Leppik. Registreerimine: https://forms.gle/AaWzUFK1TPrLVRbW8.
Lisainfo 508 7320. 
 
MEETME 6.4 „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" eesmärk on eelduste
loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.
Oled mikroettevõtja – töötajaid on alla kümne ja müügitulu alla 2 miljoni euro, tegutsed maapiirkonnas? Plaanid ettevõtet kasvatada ja uusi töökohti luua? Uuri lähemalt toetuse kohta!
Toetuse suurus on kuni 150 000 eurot.
Toetuse osakaal põllumajandustootjal kuni 50% abikõlbliku kulu maksumusest.
Toetuse osakaal mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleval ettevõttel kuni 40% abikõlbliku kulu maksumusest. Toetus on ette nähtud ettevõtte arenguks vajalike tootmisvahendite soetamiseks.
Toetust saab kasutada:
- masinate ja seadmete ostmiseks
- ehitise rajamiseks ja hoone parendamiseks
- rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks
Toetust saab taotleda PRIA poolt korraldatud taotlusvoorude raames.
Järgmine taotlusvoor toimub 2019. aasta sügisel.
Taotlusvooru avanemisest annab PRIA teada oma kodulehel.
Vaata, kust saab täiendavat teavet toetuse taotlemise kohta:
Põhjalik ülevaade toetuse tingimustest koos abimaterjalide ja juhenditega on leitav PRIA kodulehelt rubriigis „Külaelu arendamine". Telefon 737 7678 info@pria.ee
Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõuandeteenistus pakub konsulentide nõuandeteenuseid.
Telefon 648 4920 www.pikk.ee info@pikk.ee
Nõu ning abi äriplaani läbimõtlemisel ja projektide ettevalmistamisel saab maakondlikest
arenduskeskustest.www.arenduskeskused.ee  info@arenduskeskused.ee