Noorte ettevõtlikkuse uudised

« Tagasi

"Erasmus noortele ettevõtjatele" programm

Erasmus noortele ettevõtjatele" aitab anda neile, kes soovivad saada Euroopas ettevõtjaks, Euroopas väikeettevõtte loomiseks ja/või edukaks juhtimiseks vajalikke oskusi. Uued ettevõtjad koguvad ja vahetavad teadmisi ning äriideid kogenud ettevõtjaga, keda nad külastavad ja kellega nad teevad koostööd 1–6 kuu vältel. Külastust rahastab osaliselt Euroopa Komisjon.

Kasu

Uus ettevõtja See toetab uue ettevõtte edukat loomist või tugevdab uut ettevõtet. Kasu toob ka juurdepääs uutele turgudele, rahvusvaheline koostöö ja võimalikud koostööväljavaated välismaiste äripartneritega.

Vastuvõttev ettevõtja saab uuelt ettevõtjalt uusi ideid oma ettevõtte arendamiseks. Uuel ettevõtjal võib olla erioskusi või -teadmisi valdkonnas, mida vastuvõttev ettevõtja ei tunne, ja see võib täiendada vastuvõtva ettevõtja oskusi ning teadmisi. Enamikule vastuvõtvaist ettevõtjatest meeldib see kogemus väga, nii et nad otsustavad võtta edaspidi vastu veel uusi ettevõtjaid.

See on mõlema poole jaoks kasulik koostöö, mille raames saavad mõlemad leida Euroopas uusi turge või äripartnereid ning erinevaid ärivõimalusi.

Pikaajalises plaanis on koostöövõimalused ulatusliku võrgustiku raames ettevõtjatele kasulikud ja nad võivad otsustada jätkata koostööd pikaajaliste äripartneritena (nt ühisettevõtted, alltöövõtt, tööettevõtja ja tarnija suhe jne).

 

Programmi üldine toimimine

Programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele" rahastab Euroopa Komisjon, see hõlmab kogu Euroopa Liitu ning mõningaid  teisi riike ja seda toetavad ettevõtlustoetuste andmise valdkonnas kogenud kohalikud kontaktpunktid (nt kaubanduskojad, ettevõtlusinkubaatorid jms). Nende tegevust kooskõlastab Euroopa Liidu tasandil programmi tugiasutus.

 

 

Osalemistingimuste kohta põhjalikuma teabe saamiseks tutvuge palun programmi juhendiga.

Juhend on avaldatud ka saksa keeles ja prantsuse keeles.

Lisainfo: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20