Noorte ettevõtlikkuse uudised

« Tagasi

Peipsiveere ettevõtlikud noored 2018

Peipsiveere programmi toel ja SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus eestvedamisel jätkuvad ka 2018.aastal tegevused koolinoortele Peipsi Gümnaasiumis, Mustvee koolis ja Anna Haava nim Pala Koolis.

Eesmärk on kaasa aidata Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna (Mustvee linna, Kasepää ja Pala valla) kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, piirkonna koolinoorte (7-12.klass) ettevõtlikkuse arendamise, ettevõtlusõppe toetamise ja ettevõtlusringi korraldamisega. Toetada koolide ettevõtlusalast õpet, inspireerida piirkonna koolinoori osalema ettevõtlusringis ja äriideede konkursil, mille tulemusel on võimalik luua õpilasfirma, läbida ettevõtlusõppe teemad ja luua otsekontakte kohalike ettevõtjatega. Konkursil osalejad loovad ise eeldused oma koolis rajada õpilas- või minifirma.

Kokku osaleb 100 noort äriideede genereerimisel ja enim huvitatud tiimid jõuavad ettevõtlusringi tegevusteni. Lõppfinaaliks on Äriideede konkurss, mis toimub Mustvee Kultuurikeskuses. Auhinnafond pakub algkapitali õpilasfima asutamiseks ja õppereisi mitmetesse põnevatesse ettevõtetesse Tartus. Kaasa löövad ettevõtjad, kes juhendavad noori ettevõtlusringis ja osalevad äriideede hindamise žüriis.

Kõigile osalejatele on ettevõtlusringis lõunasöök tasuta! Samuti on korraldatud tasuta transport marsruudil kool-Mustvee Kultuurikeskus-kool nii Pala kui ka Kasepää lastele.


Projektijuht: Elis Õis, e-post: ois.elis@gmail.com 
Korraldaja: Marve Millend, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhataja/ ettevõtluskonsultant, e-post: marve@jaek.ee 
Projekti rahastatakse Eesti riigi eelarvest Regionaalarengu programmi raames. Meetme elluviijateks on Maaeluministeerium ja EAS. Kaasrahastajad on Mustvee linn, Kasepää vald ja Pala vald.

 

Start antakse äriideede genereerimisega. Läbiviijad: Harald Lepisk (eesti keeles) Pala ja Mustvee koolis; Aleksei Razin (vene keeles) Peipsi Gümnaasiumis.

 • 5.02 Peipsi Gümnaasium, algus kell 12.00
 • 6.02 Mustvee kool, algus kell 12.45
 • 7.02 Pala kool, algus kell 12.00


Edasistest üritustest (iga nädal üks) ja täpsest ajakavast saab infot siit lehelt ja projekti Facebook lehelt „Peipsiveere Ettevõtlikud Noored".


Ettevõtlusringi tegevused:

 1. Äriplaani meistriklass: Toode ja turg (3h) ; Müük ja turundus (3h). Mõtlevad läbi äriidee ärimudeli, analüüsivad toodet ja turgu, loovad turundusplaani ja reklaamimaketi ning saavad mentoritelt-ettevõtjatelt tagasisidet enda idee edasi arendamiseks. Koolitaja: Harald Lepisk.
 2. Äriplaani meistriklass: „Onepager ja pitchimine (3h).  Onepager'i koostamine, vajalik vs ebaoluline info, pitchimine ehk liftikõne, hea vs halb pitching. Oluline teadmine ja oskus konkreetselt ja lühidalt sõnastada äriideed, leida ostjad, investorid. Koolitaja: Anu Vunk.
 3. Avaliku esinemise treening ideede selgelt ja atraktiivselt esitlemiseks (3h). Harjutatakse enda ideede selget ja meeldejäävat esitlemist. Õpitakse vabalt laval esinema, esitlus- ja helitehnikat kasutama, häält suunama ja esinemiskrambist vabanema. Noored kasutavad esinemistreeningutes enda äriideesid ning treenivad selle esitlemist. Läbiviija: lavastaja ja näitleja – Karl Sakrits, MTÜ Tähetund.
 4. Ideekonkursi finaal koos ettevõtjatega (3h). Meeskonnad esitlevad žüriile oma äriplaane ja prototüüpe. Žürii (KOV esindajad, ettevõtjad, MAK) hindab äriplaanide kvaliteeti, teostatavust, eristuvust, mõju ja esitlust ning autasustab parimaid meeskondi. Moderaator: Harald Lepisk
 5. Õppereis konkursi võitjatele Tartus (1 päev). Võitjad (1-3 meeskonda) valivad ise koha, mida soovitakse külastada. Näiteks Ettevõtlusküla, Ahhaa keskus, Põgenemistuba, Seikluspark, PlayTech kontor, Makerlab jms.


Ajakava:

 • Äriidee genereerimine (3h) Vene - 5.02.2018
 • Äriidee genereerimine (3h) Eesti - 6.02.2018 ja 7.02.2018
 • Äriplaani meistriklass: Toode ja turg (3h) - 13.02.2018
 • Äriplaani meistriklass: Müük ja turundus (3h) - 7.03.2018
 • Äriplaani meistriklass: Onepager ja pitchimine (3h) - 14.03.2018
 • Avalik esinemine (3h) - 20.03.2018
 • Finaal Mustvee Kultuurikeskuses - 27.03.2018


Projekti lühikokkuvõte:

Projekt "Peipsiveere Ettevõtlikud Noored" aitab Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna (Mustvee linna, Kasepää ja Pala valla) umbes 100 koolinoore (7-12.klass) ettevõtlikkust arendada ettevõtlusõppe toetamise ja ettevõtlusringi korraldamisega. Projekti käigus loodavad äriplaanid osalevad äriideede konkursil. Toimuvad ettevõtlikkust inspireerivad äriideede genereerimise tunnid koolides, tegutseb koos kohalike ettevõtjatega ettevõtlusring, mis korraldab omakorda erinevaid äriplaani koostamiseks ning esitlemiseks vajalikke koolitusi. Ettevõtlusringi tegevuste eesmärk on valmistada meeskondi ette osalema noorte äriideede konkursil, mis päädib parimate autasustamisega ja õppereisiga Tartusse, kus võitjad ise saavad valida objekti või sündmuse, mida ettevõtluse õppimise eesmärgil külastada.

Projekti toetuse taotlus esitati 2017.aastal, enne haldusreformi.