Ettevõtlusuudised

« Tagasi

Starditoetus muutub alates 01.aprill 2019

Alates 01.04.2019. rakendab Starditoetuse meedet EASi asemel Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Maakondlikud arenduskeskused jätkavad starditoetuse info- ja eelnõustamist ning kõikide toetuse saajate arengunõustamise läbiviimist. Toetustaotlusi ja rahastatud projektide
maksetaotlusi, aruandeid, muutmistaotlusi ning infot tuleb alates 01.aprillist esitada RTK-le E-toetuste keskkonna kaudu.
Pressiteatega saab tutvuda siit