Kodanikuühenduste uudised

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) ootab taotlusi 2019 kevadvooru

01.märtsil avas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi 2019.aasta  kevadvooru. Maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele oodatakse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse 01.aprilliks 2019.
 

Programmist toetatakse tegevusi, mille on algatanud ja millest saab kasu kohalik kogukond. Taotlejaks saab olla ühendus, kes tegutseb küla, aleviku, valla, linna või asumi huvides. Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:

  • Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik. Üks taotleja võib esitada kuni 2 taotlust - mõlemasse meetmesse ühe taotluse.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot, nõutav omafinantseering vähemalt 10% projekti maksumusest. Kogu omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse  e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt  01.aprilliks 2019 kella 16.30.

Infopäev taotlejatele toimub 08.märtsil kell 14.00-16.00 Jõgeva Riigimajas, Suur 3, Jõgeva linnas. Tutvustame programmist taotlemise tingimusi ja nõudeid ning jagame näpunäiteid taotlusvormide täitmiseks. 


Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.

 

Taotlemisega seotud dokumendid:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Abimaterjal meetme 1 taotluse täitmiseks

Abimaterjal meetme 2 taotluse täitmiseks

Taotlusvormid:
Meede 1 taotlusvorm
Meede 1 eelarve

Meede 2 taotlusvorm
Meede 2 eelarve

Aruandevormid:
Meede 1 Sisuaruanne
Meede 1 Kuluaruanne

Meede 2 Sisuaruanne
Meede 2 Kuluaruanne

Hindamismetoodika 2019