Kodanikuühenduste uudised

« Tagasi

KOP avas kevadise taotlusvooru ja ootab MTÜde projekte 2.maiks

Rahandusministeerium kuulutas 2.aprillil välja kohaliku omaalgatuse programmi kevadise taotlusvooru tähtajaga 2.mai kell 16.30. 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Alates 2018.aastast koordineerib programmi maakondlikult Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.


Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  • Meede 1 – kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.


Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse  e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt 2.maiks 2018  kella 16.30-ks.

 

Programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 11.aprillil 2018 kell 10-12 Jõgeva Riigimaja saalis (endine maavalitus) Suur 3, Jõgeval.

Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele, tegevustele ning aruandlusele. Infopäev on tasuta! 
Infopäevale ootame registreerimist  9.aprillini –  Registreerimine!

 

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus (programmdokument)

Kohaliku omaalgatuse programmi määruse seletuskiri

Taotlusvormid:

Meede 1 taotlusvorm kevad 2018

Meede 1 eelarve kevad 2018

Meede 2 taotlusvorm kevad 2018

Meede 2 eelarve kevad 2018

Aruandevormid:

Meede 1 kuluaruanne kevad 2018

Meede 1 sisuaruanne kevad 2018

Meede 2 kuluaruanne kevad 2018

Meede 2 sisuaruanne kevad 2018

Taotluse koostamise abimaterjale:

Meede 1 taotluse täitmise abimaterjal

Meede 2 taotluse täitmise abimaterjal

Taotluste hindamismetoodika

Vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhend

 

Lisainfo:
Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
KOPi maakondlik menetleja /MTÜde konsultant
telefon 520 8423
e-post: kersti.kurvits@jaek.ee