Jõgevamaa ettevõtete tunnustamine 2019

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse.Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise tulemused kuulutati välja 10.oktoobril 2019 Pajusi mõisas toimunud pidulikul tänuõhtul.

Jõgevamaa parimad ettevõtted aastal 2019 on:

Põltsamaa piirkonna ettevõte 2019                                                                                                                                                                                                                                                    

Romec Metall OÜ

Romec Metalli põhitegevusalaks on roostevabast metallist tehnoloogiliste protsessitorustike ja tööstusseadmete montaaž tööstusettevõtetes.
Tegemist on olulise väärtusega ettevõttega Põltsamaa vallas. Romec Metall OÜ panustab igal aastal ka kohalikku kogukonda nii nõu ja jõuga kui ka rahaliselt.

Jõgeva piirkonna ettevõte 2019

Sadala Agro OÜ

Sadala Agro on põllumajandusettevõte, mis keskendub õlikultuuride-, teravilja- ja loomasöödaks kasutatavate heinataimede kasvatamisele.
Ettevõte on olulise väärtusega ning tuntud tööandja Jõgeva vallas, kes pakub ka häid praktikavõimalusi.

Mustvee piirkonna ettevõte 2019

Paadenurme Puit OÜ

Paadenurme Puidu tegevusvaldkonnaks on metsamajandus. Ettevõte lähtub tegutsemisel loodussäästlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtetest.
Paadenurme Puit on Mustvee piirkonnas oluline tööandja, kes investeerib pidevalt oma töötajate heaolusse ning arengusse.

Uustulnuk 2019

Umax Production OÜ

Umax Productioni puhul on tegemist Põltsamaa vallas asuva Rootsi kapitalil põhineva tootmisettevõttega, mille eesotsas on Põltsamaa juurtega inimesed. Ettevõte toodab kokkupandavate ehitiste mooduleid, peamiselt välisturule.
Ettevõte avaldanud valmisolekut panustada kohaliku kogukonna elamumajandusse, soovides rajada moodsad moodulkorterelamuid ka Põltsamaale.

Investeerija 2019

Estonian Plywood AS

Estonian Plywood on teinud Jõgeva valda suurinvesteeringu, rajades tehase, mis asub väärindama kohalikku kasepuitu, pakkudes nii parema väljundi toorpuidu ekspordile ning luues kõrgelt tasustatud töökohti. Täisvõimsuse saavutamisel saab tootmises tööd 120 kuni 150 inimest.

Noorte ettevõtlikkuse toetaja 2019

Kebeli Talu OÜ

Kebeli Talu teeb palju koostööd noorsootöötajatega, noortega ning haridusasutsutega. Ettevõte on koostööpartneriks suvistes õpilasmalevates ning laagrites. Lisaks teeb Kebeli Talu väga palju koostööd ka kohaliku kogukonnaga.

Turismitegija 2019

Pähklinäpp OÜ

Tegemist on ainulaadse turismiatraktsiooniga Jõgevamaal. Juba 7ndat aastat on avatud maisilabürint, kus igal aastal on uus ja põnev teema, mis aina enam pälvib külastajate ning meedia tähelepanu.
2019.aastal pöörati labürindiga tähelepanu vähile. Igalt soetatud piletilt annetati 20 senti vähiravifondile "Kingitud elu".

Kohaliku toidu väärindaja 2019

Uugi Talu OÜ

Uugi Talu OÜ väärindab kohalikku toorainet, tootes kasemahlast, rabarberist ning põdrakanepist siirupeid. Lisaks panustab kohalikku kogukonda ning tegeleb aktiivselt piirkonna turundamisega.

Eriauhind "Aasta tegu 2019"

Palamuse O.Lutsu kihelkonnakoolimuuseum

Palamusel on alates 2018.aasta detsembrikuust uuesti avatud täielikult renoveeritud ajalooline kihelkonnakoolimaja nõnda, nagu see 1895. aastal välja võis näha. Lisandunud on värskelt valminud peamaja, kus lisaks näitusealale asuvad õppeklassid, kohvik, muuseumi fond ja tööruumid.
Järjepidevalt tegeletakse külastajatele uudse ning põneva programmi pakkumisega, et muuseumis jaguks tegevusi erinevas vanuses- ja huvigruppides külastajatele. 

 

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise konkursile said kandidaate esitada ettevõtted, asutused, kohalikud omavalitsused ning üksikisikud. Kokku esitati 9 kategooriasse 49 kandidaati. 5-liikmelise hindamiskomisjoni moodustasid Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Jõgevamaa Koostöökoja ning Põltsamaa, Jõgeva ja Mustvee valdade esindajad, kes valisid igas kategoorias välja 3 nominenti ning seejärel nominentide seast võitjad 9 kategoorias.

Kuna "Töötajasõbralik ettevõte 2019" kategooriasse ei laekunud piisavalt kandidaate, otsustas komisjon sel aastal antud kategoorias auhinda mitte välja anda. Eriauhinna otsustas komisjon välja anda kategoorias "Aasta tegu 2019".

 

Tunnustusüritusega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse  5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" raames.