Ettevõtliku kooli standard


Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool" eesmärgiks on ettevõtliku õppe integreerimine koolisüsteemi ja igasse õppetundi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus, mis omakorda tagab, et eestimaalased on tegusad, hoolivad inimesed, kes Tahavad-Suudavad-Teevad

„Ettevõtlik kool" teeb õppimise huvitavaks ja õpetab õpilast eluga hästi hakkama saada.

Ettevõtlikkus õppes ei mängita vaid tehakse „päris asju" iseenda või kogukonna heaks, mille tulemusena on õpilane julge algataja, otsib uusi lahendusi, on motiveeritud õppima, tegutseb koos, püstitab eesmärke, saavub tulemusi, on vastutustundlik.

Ettevõtliku Kooli Standardi koolitusprogrammiga on 2016. aastal Jõgevamaalt liitunud Voore Põhikool ja Anna Haava nim Pala Kool.

Koolid on läbinud baas- ja rakenduskoolituse. Septembris toimub Standardi koolitus.
Koolitused on tasuta ja toetatud EETA programmist.

2017.  aastal on taas võimalik liituda Jõgevamaalt kahel koolil Ettevõtliku Kooli Standardi taotlemiseks.
Sooviavaldus palume saata aadressile: marve.millend@jaek.ee


Allpool on toodud meelespead koolidele, millega soovitame samuti lähemalt tutvuda.