Ettevõtlusuudised

« Tagasi

ResTA – ressursside väärindamise TA-tegevuse toetamine

Taotlusvoor kestab 08.05-27.05.2020 kell 17.00.

Taotlemise tingimused on toodud Eesti Teadusinfosüsteemis „ResTA uurimisprojekti toetamise taotlemise ja hindamise tingimustes ja korras" ning taotlusvormi näidises.

Eesti Teadusagentuur toetab strateegilist teadus- ja arendustegevust ResTA programmi raames vastavalt haridus- ja teadusministri  30.04.2020 käskkirjale nr. 1.1-2/20/99, mis sätestab tegevuse „Ressursside väärindamise alase teadus- ja arendustegevuse toetamine " toetuse andmise tingimused ja standardiseeritud ühikuhindade kasutamise.

ResTA kogueelarve on 10 821 810 eurot, millest 85% (9 198 538,50 eurot) kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Programmi maavaradega seotud tegevuste eesmärk on toetada kriitilisi elemente sisaldavate maapõueressursside otsinguid, uuringuid ja kasutuselevõtu tehnoloogiate arendamist. Puidu valdkonnas on siht toetada praktilisi teadusuuringuid, mis on suunatud eelkõige Eestis vähekasutatud puuliikide ja madala kvaliteediga puidusortimentide ning puidutööstuse tootmisjääkide keemilise väärindamise uurimisele. Toidu valdkonnas on plaan saada uusi teadmisi toiduohutuse ja -kvaliteedi tagamiseks, toidutoorme ning kõrvalsaaduste osadeks lahutamise ja väärindamise vallas.