EVTP programm

Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programmi (EVTP) raames nõustab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

JAEK nõustab alustavaid ja ka juba alustanud ettevõtjaid (ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat), eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja.

Vastavalt EASi poolsele juhendamisele aitab JAEK ka kliendi nõustamist äri planeerimisel Starditoetuse taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel.

Nõustamist maakondlikes arenduskeskustes rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EASi. Nõustamise ja proaktiivsete ettevõtlust toetavate tegevuste toetuse suurus JAEK-ile perioodil 01.10.2015-31.12.2017 on 140 568,03 eurot.Lisateave:
Marve Millend
Juhataja/ettevõtluskonsultant
marve.millend@jaek.ee
tel. 521 0431