Vastavalt 8. septembril 2020 SA JAEK nõukogu poolt kinnitatud koosseisule kuuluvad Jõgeva maakonna turvalisuse nõukokku:

Jõgeva vald – Tiit Lääne, vallavanem, esimees;

Põltsamaa vald – Andres Vään, vallavanem;

Mustvee vald – Aivar Lainjärv, vallavanem;

Politsei- ja Piirivalveamet – Andrus Reimaa, Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna juht ja Jana Õim, Jõgeva piirkonnagrupi piirkonnavanem;

Päästeamet – Jüri Alandi, Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja;

Maanteeamet – Urmas Mets, Lõuna strateegilise planeerimise juht;

Kaitseliit – Tarmo Laaniste, Kaitseliidu Jõgeva Maleva pealik;

Keskkonnainspektsioon –  Dora Kukk, Jõgevamaa büroo juhataja;

Sotsiaalkindlustusamet – Rita Kaasik, Jõgeva ohvriabi töötaja;

Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus – Maimu Kelder, SA JAEK juhatuse liige ja Maiu Veltbach, SA JAEK arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist.