Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ projekti avalikustamine

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus teatab, et 22.jaanuarist kuni 05.veebruarini 2019 toimub Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ja selle tegevuskava 2019-2022 projekti avalik väljapanek.

Arengustrateegia ja selle tegevuskava projekti tutvustavad avalikud arutelud toimuvad:

  • 28.01.2019 algusega kell 17.30   Põltsamaa Kultuurikeskuses (J. Kuperjanovi 1, Põltsamaa linn);
  • 29.01.2019 algusega kell 17.30   Betti Alveri Muuseumis (Jaama 3b, Jõgeva linn);
  • 05.02.2019 algusega kell 17.30   Mustvee Kultuurikeskuses (Tartu 12, Mustvee linn).

 

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ja selle tegevuskava 2019-2022 projektiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku jooksul Jõgeva Riigimaja fuajees (Suur tn 3, Jõgeva linn) riigimaja tööaegadel (E-N 8.00–17.00 ja R 8.00–15.45), Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Jõgeva Vallavalitsuse, Põltsamaa Vallavalitsuse ja Mustvee Vallavalitsuse veebilehel.

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ koostamist korraldab Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, kontaktisik: arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist Maiu Veltbach, tel. 5647 9521, e-post maiu.veltbach@jaek.ee.


Kirjalikke ettepanekuid, märkuseid ja küsimusi Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ja selle tegevuskava 2019-2022 projekti kohta saab etteantud vormil (Word dokument) esitada avaliku väljapaneku jooksul 22.jaanuarist kuni 05.veebruarini 2019 aadressil SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Suur tn 3, 48306, Jõgeva linn või e-posti aadressil arendus@jaek.ee.
 

Laekunud ettepanekud ja vastused

Kirjalikke ettepanekuid, märkuseid ja küsimusi Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ja selle tegevuskava 2019-2022 projekti kohta sai esitada avaliku väljapaneku jooksul 22.jaanuarist kuni 05.veebruarini 2019 aadressil SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Suur tn 3, 48306, Jõgeva linn või e-posti aadressil arendus@jaek.ee. Toimusid Jõgevamaa arengustrateegia projekti ja tegvuskava projekti avalikud arutelud Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vallas. 

Laekunud ettepanekud vaadati läbi ning kujundati seisukoht juhtrühma koosolekul 11. veebruaril 2019. Ettepanekutega täiendatud Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ning tegevuskava 2019-2022 kinnitati ja anti esitamiseks kohalike omavalitsuste üksuste volikogude heakskiitmisele SA JAEK nõukogu otsusega 19.02.2019 nr 4/2019.