Jõgevamaa MTÜd

Seisuga 1. jaanuar 2018 oli Jõgevamaal 707 mittetulundusühingut ja 16 sihtasutust. Neist avalikes huvides tegutsevaid kodanikuühendusi (v.a korteri-, garaaži-, maaparandus- ja suvilaühistud) oli 436.

Jõgevamaa kodanikuühenduste loetelu uute omavalitsuste kaupa on toodud allolevas lisas.