Kodanikuühenduste uudised

« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse taotlusvooru on pikendatud 17. septembrini

Taotlusvooru tähtaega on pikendatud  kuni 17. septembri 2020 kella 16.30-ni.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvooru eesmärk on edendada koostööd turvalisema elukeskkonna kujundamisel.

Taotleja peab nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja kirjeldama, kuidas on kavas vähendada ohtu inimeste elule ja tervisele elutähtsate teenuste katkestuste korral või suurendama inimeste valmisolekut ning võimet ennast ja teisi kriisiolukorras abistama. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses, millele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

• suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid teadmisi ja oskusi;

• vähendavad riskikäitumist;

• arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuseid.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid: https://www.jaek.ee/siseturvalisus

 

Lisainfo: Maiu Veltbach, arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist, maiu.veltbach@jaek.ee, tel +372 5647 9521