Kodanikuühenduste uudised

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 sügisvoor avatud

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse laekus KOPi 2020 sügisvoorus 32 taotlust: 9 taotlust meetmesse 1 ja 22 taotlust meetmesse 2. 

Sügisvoorus on jagada toetusteks kokku 19801,65 eurot. 
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusel on aega taotlusi menetleda 50 tööpäeva.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
Meede 1 - Kogukonna areng,
 toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse summa on

  • meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 eurot 
  • meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 eurot. 

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse  e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt  1.oktoobriks 2020 kella 16.30.

Infopäev taotlejatele on 14. septembril kl 14 -17 Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaalis, Aia tn 6, Jõgeva linnas. Registreeri infopäevale!

Lisainfo ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant / KOPi maakondlik menetleja,  tel 520 8423, kersti@jaek.ee.

Taotlusvormid:

Meede 1 taotlusvorm 2020 sügis
Meede 1 eelarve 2020 sügis

Meede 2 taotlusvorm 2020 sügis
Meede 2 eelarve 2020 sügis 

14.09 KOP infopäeva ettekande slaidid

Taotluse täitmise abimaterjalid:

KOP määrus 2020
Meede 1 taotlusvormi täitmise abimaterjal
Meede 2 taotlusvormi täitmise abimaterjal

Hindamismetoodika 
Maakondliku hindamiskomisjoni koosseis

Aruandevormid 2020 sügis:

Meede 1 sisuaruandevorm 2020 sügis
Meede 1 kuluaruandevorm 2020 sügis

Meede 2 sisuaruandevorm 2020 sügis
Meede 2 kuluaruandevorm 2020 sügis