Kodanikuühenduste uudised

« Tagasi

KÜSK avas MTÜdele arenguhüppe taotlusvooru

Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoorust saab toetust küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke. 
Oodatud on arendustegevused organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises. Lisaks on oluline, et seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ning kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. 


Taotlemine eeldab põhjalikku ettevalmistust ja eeltööd (kirjeldatuna taotlusvormis):

  • senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldust;
  • analüüsi ühingu arenguvajadustest;
  • äriplaani, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet.

Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all.

 

Maksimaalne toetuse ühele projektile tegevuskava elluviimisel on 20 000 eurot ning äriplaani elluviimisel 25 000 eurot. Toetuste kogusumma on kokku kuni 484 000 eurot .

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab omaosalus olema vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2020 – 31. juuli 2022 ning peab kestma vähemalt 12 kuud.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 15. septembri 2020 kell 15.00-ks e- posti aadressile kysk@kysk.ee.

Kõik vajalikud tingimused, taotlusvormid ning praktilised abimaterjalid analüüsi tegemiseks ja projekti planeerimiseks  on leitavad KÜSKi kodulehelt https://www.kysk.ee/ah20.

 

Infopäev taotlejatele toimub  20. mail kell 13.30-15.00  Zoomi keskkonnas, kus küsimustele vastavad ning oma tähelepanekuid ja soovitusi jagavad:

  • MTÜ konsultant Külli Vollmer
  • hindaja Kadri Pau 
  • Dan Prits MTÜ Tartu Rahvusvahelisest Majast
  • Kodanike Euroopa partner

Registreerimislink on siin:
https://zoom.us/meeting/register/tJUrcu-rqjMvGdXuQiYh6Z4kXA-goyd_jeIA

Infopäeva ajakava

13.30 - 13.35 Kogunemine ning sissejuhatus, tutvustus, häälestus
13.35 - 13.50 MAK konsultant Külli Vollmer ja hindaja Kadri Pau näpunäited KÜSKi arenguhüppe 2020 taotlusvoorus osalemiseks
13.50 - 13.55 Tartu Rahvusvahelise Maja esindaja Dan Pritsi kogemus arenguhüpet ettevalmistava ja arenguhüppe voorudes osalemise kohta
13.55 - 14.00 Kodanike Euroopa Eesti partneri tähelepanekud
14.00 - 14.55 Küsimused ja arutelu
14.55 - 15.00 Kokkuvõte