Noorte ettevõtlikkuse uudised

« Tagasi

Peipsiveere arenguprogrammi projekt Peipsiveere Ettevõtlikud Noored 2019/2020

Projekti eesmärk on kaasata Mustvee valla kõigi 5 kooli kokku vähemalt 100 noort, et ettevõtlusringi laagrisse jõuaksid ca 45 tugevalt motiveeritud õpilast Mustvee valla koolidest (Voore Põhikool, Mustvee Kool, Peipsi Gümnaasium, Lohusuu Põhikool ja Avinurme Gümnaasium). Oluline ei ole igast koolist võrdse arvu laste kaasamine vaid elujõuliste tiimide tekkimine, mis jõuavad ka õpilasfirma asutamiseni.

Mustvee valla koolide 2019.aasta ülesanne: Projekti ettevalmistamise etapis oma kooli õpetajaskonnast koolitada 1-2 õpetajat õpilas- või minifirma juhendajateks. See on eeldatav vajadus kuna ettevõtluslaagri järel asutavad õpilased 2020 alguses oma õpilas- või minifirma. Juhendaja peab olema oma kooli õpetaja.


AJAKAVA:

 • 2019 oktoober-detsember. Õpetajate koolitamine JA Eesti koolitustel õpilasfirmade juhendajateks. Igast koolist soovitavalt üks õpetaja. Kulud kannavad koolid ise.
 • 2019 detsember või 2020 jaanuari algus. Ettevõtlusküla tiim viib läbi kõigis Mustvee valla koolides inspireerivad ärilahingud. Ettevalmistus ettevõtlusringi laagriks, tiimide moodustamine koolide endi poolt.
 • 2020 jaanuar.  Koolid valivad välja  7-8 õpilast (vanuserühm 8.-12.klass) ja 1-2 õpetajat kooli kohta. Maksimaalselt kokku 9 inimest.  Ettevõtluslaagrisse välja valitud ettevõtlusest huvitatud õpilased ja juhendajad (kokku 45 in) transporditakse (tasuta!) koolide juurest Voore Puhkekeskusesse, kus nad majutatakse. Projekti kuludega on kaetud nii majutus kui ka toitlustamine 3 korda päevas.
  Ettevõtluslaagris toimuvad kolmel järjestikusel päeval (K,N,R) erinevad koolitused ja üritused, mis lõpevad äriideede konkursiga, kus laagris tegutsenud tiimid esitavad ettevõtjatest ja valla esindajatest žüriile oma äriideed õpilasfirmade loomiseks. Toimub tunnustamine ja auhindamine. NB! Auhinnad saab 1., 2. ja 3. koha tiim kätte siis kui luuakse õpilas- või minifirma 2020 jooksul.
 • 2020 veebruar-oktoober. Õpilas- või minifirmade loomine, auhindade kättesaamine. Auhindadeks on firma loomisel vajaliku alginvesteeringu katmine projekti läbiviija poolt projekti eelarves planeeritud mahus. Näiteks, vajaliku masina, seadme, materjalide ja ka teenuse ostmine. Antud meetod motiveerib peale ettevõtluslaagrit looma õpilasfirma ja asuma reaalselt tegutsema. Auhinnafond on 1000 eurot! Samal ajal  tehakse kohalike ettevõtjatega koostööd õpilasfirmade mentorprogrammiks ja toetamiseks. Auhinnafond võib veelgi kasvada.


Ettevõtlusringi koolitused laagris

Projekti alguses detsembris 2019 toimuvad inspiratsiooniks ärilahingud kõigis 5 koolis (Voore Põhikool, Mustvee Kool, Peipsi Gümnaasium, Lohusuu Põhikool ja Avinurme Gümnaasium), mille tulemusel valitakse iga kooli poolt välja enim ettevõtlusest ja õpilasfirmast huvitatud noored. Selle tulemusena on ettevõtlusringi laagrisse tulemas juba ettevalmistatud tiimid ja algusjärgus äriideed, mis võivad ettevõtlusringi koolituste ajal ka muutuda.

Ettevõtlusringi ülesehitus: Ettevõtlusringi koolitused toimuvad laagri formaadis ja kestab korraga 3 järjestikku päeva Voore Puhkekeskuses, kus on piisavalt ruumi töötubadeks, koolitusteks ja rühmatöödeks. Samuti on projekti toetusel kaetud majutuse ja toitlustuse kulud nii õpilastele kui saatjatele kui ka koolitajatele, kes vastutavad laagri tegevuste ja muu eest. Ettevõtlusringi tegevused viiakse läbi MTÜ Ettevõtlusküla poolt:

1. Ärilahing: osalejad saavad läbi mängu kogeda alustava ettevõtja väljakutseid, kuidas ideed leida, kuidas müüa ning tagasisidet koguda, kuidas meeskonnana koos toimida ja oma ressursse planeerida.

2. Ettevõtluslaagri ajakava ja moodulid:

 • I päev: Tutvumine, probleem/võimalus, idee leidmine ja ressursid. Mis on probleem ja võimalus ning kuidas neid leida? Probleemide lahendus (idee leidmine) Ressursid (prototüüp/visandamine).
 • II päev: Klient, väärtus, müük, esinemiskoolitus Kliendi määratlemine. Turu testimine Müük ja turundus – müügikõnede tegemine ja kliendi tagasiside analüüsimine. müügikõne lõuendi täitmine, müügikõne harjutamine. Esinemiskoolitus.
 • III päev: Esitluskõne koostamine, ettevalmistus, pitchimine, õpilas- ja minifirma tegemise tutvustus. Avalik esinemine (mis see on, vead, harjutamine). Enda pitchi harjutamine. Lõppvõistlus – noored esitlevad oma toote/teenuse ideid züriile.

   

Koolitajad: MTÜ Ettevõtlusküla,  MaarMusic OÜ. 
Projektijuht: Elis Hannolainen
Rohkem infot projektist: Marve Millend; tel. 5210431; marve@jaek.ee


Projekti toetab Maaeluministeerium.