Noorte ettevõtlikkuse uudised

« Tagasi

Peipsiveere ettevõtlikud noored (PEN) 2019

Taas teeb algust Peipsiveere ettevõtlike noorte ürituste sari, mille eesmärgiks on kaasa aidata Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna Mustvee valla kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele! Projekti otsene eesmärk on toetada koolide ettevõtlusõpet, inspireerida piirkonna koolinoori osalema ettevõtlusringis ja äriideede konkursil, mille tulemusel on loodud eeldused õpilas- või minifirma loomiseks.

Projekt "Peipsiveere Ettevõtlikud Noored 2019" aitab Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna Mustvee valla (Mustvee linna, Kasepää ja Lohusuu) umbes 100 koolinoore ettevõtlikkust arendada ettevõtlusõppe praktilise toetamise ja ettevõtlusringi korraldamisega. Koos kohalike ettevõtjatega tegutseb ettevõtlikele noortele ettevõtlusring, kus toimuvad ettevõtlikkust inspireerivad tunnid ja kus õpitakse koolinoortele sobiva metoodikaga äriplaani koostamist. Ettevõtlusringi tegevuste eesmärk on valmistada meeskondi ette osalema noorte äriideede konkursil, mis päädib parimate autasustamisega ja arendava õppereisiga Tartusse.
Erinevaid üritusi viib läbi Ettevõtlusküla energiline tiim.

Projekt sai toetust Peipsiveere arenguprogrammist. Omafinantseeringuga toetab Mustvee Vallavalitsus. 
Noorte tegevusi saab jälgida Facebookist Peipsiveere ettevõtlikud noored.