Noorte ettevõtlikkuse uudised

« Tagasi

Põltsamaa Ühisgümnaasium sai Ettevõtlik Kool hõbetaseme!

17.10.2019 Paides toimunud Haridusfestivalil sai meie maakonna Põltsamaa valla kool: Põltsamaa Ühisgümnaasium Ettevõtliku Kooli hõbetaseme, mis on väga kõrge tunnustus! Palju õnne kogu kooliperele!

Ettevõtlikus koolis rakendatakse süsteemselt ettevõtlikku õpet. See on teisisõnu koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis (PÜG) on ettevõtliku kooli põhimõtted ja hoiakud. Neil on võime mõista tuleviku trende, olla valmis muutusteks ja kohaneda, edasi areneda kooliks, kus iga laps tahab õppida ja iga õpetaja õpetada. Kool rakendab aina suuremas mahus süsteemselt põnevat ja kaasavat õppimise metoodikat. Tasuks tutvuda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi algklasside osa GAIA õppesuunaga, mis toetab laste arengut nii, et nad oleksid õnnelikud, julged ja ettevõtlikud. Õppimist seostatakse reaalse eluga ja arvestatakse isiksust tema võimete kohaselt. PÜG põhikooli osas viiakse läbi ainete lõimitud õppimist ja seeläbi teadmiste kergemini omandamist.  Gümnaasiumi osas eristutakse küberkaitse suuna arendamisega. Koolis toimub palju erinevaid üritusi, tehakse koostööd kogukonnaga ja paljude partneritega nii Eestis kui ka rahvusvahelises mõõtmes. PÜG on võtnud eesmärgiks  kogukonna lapsi kasvatada ettevõtlikeks noorteks ja pakkuda neile  praktilisi oskusi ja seoste mõistmist reaalseks eluks.

Haridusfestivali kokkuvõttega saab tutvuda siin: https://evkool.ee/uncategorized-et/haridusfestivalil-said-ettevotlikud-koolid-tunnustatud/?fbclid=IwAR3UATH6RXpMeuknaTnUxuhkwLpio38E5G2EjNt4K55qUML5rNCWHvcHWXY

Ettevõtlik Kool tegevusi koordineerib Jõgevamaal Marve Millend, tel. 5210431; e-post: marve@jaek.ee