Jõgevamaa ettevõtlike noorte karjääripäev tuleb taas 29.novembril 2018!


Ootame õpilasi alates 7.klassist osa võtma Jõgevamaa ettevõtlike noorte karjääripäevast Kuremaa lossis 29.novembril 2018 kell 09.30-15.00.

Toimuvad huvitavad töötoad, millest on kõigil eelregistreerunutel võimalik osa võtta. Lisaks ootame meeskondi osalema äriideede konkursil, mille parimaid premeeritakse.

Päeva juhib noor näitleja ning ettevõtja Sten Siirak.


PÄEVAKAVA:

09.30-10.00

Saabumine

10.00-12.00

Töötoad:

"Ärilahing" – Ettevõtlusküla

Ärilahing on praktiline koolitusmäng, mis aitab mõista alustava ettevõtja väljakutseid ja vastab küsimustele:

 • Kuidas leida äriideed?
 • Kuidas oma ideed testida?
 • Kuidas määrata hinda ja muutuval turul ellu jääda?
 • Mille eest klient tegelikult maksab?
 • Missugused on müügiargumendid?
 • Kuidas maksimaalselt ära kasutada meeskonna potentsiaali?

Koolitus on üles ehitatud praktilisele tegevusele ja analüüsile, mis vahelduvad ning toetavad üksteist teemadest arusaamisel.

"Meeskond" – Game Club

Kahetunnine mäng jaguneb mitmeks mõtteliseks osaks. Esimeses osas määratleb ja hindab iga osaleja oma grupi meeskonnana ning arutleb, miks grupp on hästi toimiv või vähem toimiv meekond. Mängu teises osas õpivad osalejad suhtlust, ühiste otsuste tegemist ning igaühel tekib võimalus proovida juhirolli. Lõpuosas nõuab mäng osalejatelt strateegilist mõtlemist ning teiste arvamusega arvestamist, aga ka rollide jagamist meeskonnas. Töötoa eesmärk:

 • Meeskonnavaimu tekitamine.
 • Iga meeskonnaliikme tugevate külgede avamine.
 • Usalduse suurendamine.

"Samm-sammult..." – Rajaleidja ja Töötukassa

Töötoas vaatame veidi enda sisse, millistena näeme ennast ja millisena näevad teised. Uurime karjääri kujunemise võimalikke tegureid. Kiikame tööturule, et teada saada seal toimuvast. Antud töötuba on jagatud kaheks osaks - Rajaleidja ning Töötukassa osa.

Rajaleidjad plaanivad nõnda:

 • Isikuomadused ja minapilt.
 • Kes ma olen? Tunne end ja tunneta kaaslast.
 • Võtame appi karjääri kujundamise oskuste kaardid.

Töötukassa plaanid:

 • Tööturu olukord. Mis toimub? Tööjõuvajadus (OSKA). Kandideerimine (üldiselt).
 • Kust leida tööd? Ajurünnak grupitööna. Kokkuvõte ajurünnakust.
 • Oskused, mis on seotud ametiga.
 • Võtame appi - "Jobpics" piltkaardid ja "Avasta end" kaardid.
 • Vaatame üldoskuste videoid.

12.00-13.00

Lõuna

13.00-14.00

Äriideede konkurss – esitlused

14.00-14.30

Üllatusesineja

14.30-15.00

Autasustamine ja päeva lõpetamine

Töötubade kohad on täitunud ning registreerimine on lõppenud!

 

Äriideede konkursil osalejad!

Oma äriidee tuleb enne konkursile esitlemist kirjalikult vormistada (registreerimisvorm) ning saata hiljemalt 23.novembriks 2018 elektrooniliselt aadressile sandra@jaek.ee.
Kui saate kinnitava vastuskirja, siis võite kindlad olla, et äriidee jõudis konkursi korraldajate kätte. Konkursile võib saata ka mõnel muul konkursil juba osalenud äriideid. Äriidee esitlemine (max. 5 min) žüriile toimub Jõgevamaa ettevõtlike noorte karjääripäeva raames 29.novembril 2018.
Meeskonna suuruseks on kuni viis liiget. Kaasata tuleb kindlasti juhendaja (õpetaja, noorsootöötaja, huvijuht, vabatahtlik vms).


Osalusest teatanud koolide juurest väljuvad Jõgevamaa ettevõtlike noorte karjääripäevale eribussid.
Palume transpordi soovist teatada hiljemalt 16.novembriks 2018 aadressil sandra@jaek.ee


 

Karjääripäeva lisainfo: Sandra Saviauk, sandra@jaek.ee, tel. 5866 0146
Äriideede konsultatsioon: Marve Millend, marve@jaek.ee, tel. 52 10 431