Jõgevamaa ettevõtlike noorte karjääripäev


Jõgevamaa ettevõtlike noorte karjääripäev toimus Kuremaa lossis 29.novembril 2018 kell 09.30-15.00.

Toimusid huvitavad töötoad ja äriideede konkurss.

Päeva juhtis noor näitleja ning õpilasfirma ettevõtja Sten Siirak.


PÄEVAKAVA:

09.30-10.00

Saabumine

10.00-12.00

Töötoad:

"Ärilahing" – Ettevõtlusküla

Ärilahing on praktiline koolitusmäng, mis aitab mõista alustava ettevõtja väljakutseid ja vastab küsimustele:

 • Kuidas leida äriideed?
 • Kuidas oma ideed testida?
 • Kuidas määrata hinda ja muutuval turul ellu jääda?
 • Mille eest klient tegelikult maksab?
 • Missugused on müügiargumendid?
 • Kuidas maksimaalselt ära kasutada meeskonna potentsiaali?

Koolitus on üles ehitatud praktilisele tegevusele ja analüüsile, mis vahelduvad ning toetavad üksteist teemadest arusaamisel.

"Meeskond" – Game Club

Kahetunnine mäng jaguneb mitmeks mõtteliseks osaks. Esimeses osas määratleb ja hindab iga osaleja oma grupi meeskonnana ning arutleb, miks grupp on hästi toimiv või vähem toimiv meekond. Mängu teises osas õpivad osalejad suhtlust, ühiste otsuste tegemist ning igaühel tekib võimalus proovida juhirolli. Lõpuosas nõuab mäng osalejatelt strateegilist mõtlemist ning teiste arvamusega arvestamist, aga ka rollide jagamist meeskonnas. Töötoa eesmärk:

 • Meeskonnavaimu tekitamine.
 • Iga meeskonnaliikme tugevate külgede avamine.
 • Usalduse suurendamine.

"Samm-sammult..." – Rajaleidja ja Töötukassa

Töötoas vaatame veidi enda sisse, millistena näeme ennast ja millisena näevad teised. Uurime karjääri kujunemise võimalikke tegureid. Kiikame tööturule, et teada saada seal toimuvast. Antud töötuba on jagatud kaheks osaks - Rajaleidja ning Töötukassa osa.

Rajaleidjad plaanivad nõnda:

 • Isikuomadused ja minapilt.
 • Kes ma olen? Tunne end ja tunneta kaaslast.
 • Võtame appi karjääri kujundamise oskuste kaardid.

Töötukassa plaanid:

 • Tööturu olukord. Mis toimub? Tööjõuvajadus (OSKA). Kandideerimine (üldiselt).
 • Kust leida tööd? Ajurünnak grupitööna. Kokkuvõte ajurünnakust.
 • Oskused, mis on seotud ametiga.
 • Võtame appi - "Jobpics" piltkaardid ja "Avasta end" kaardid.
 • Vaatame üldoskuste videoid.

12.00-13.00

Lõuna

13.00-14.00

Äriideede konkurss – esitlused

14.00-14.30

Üllatusesineja

14.30-15.00

Autasustamine ja päeva lõpetamine

Karjääripäeva lisainfo: Sandra Saviauk, sandra@jaek.ee, tel. 5866 0146