Jõgevamaa parimate kodanikuühenduste tunnustamiskonkursi nominendid

 

JÕGEVAMAA 2020. AASTA PARIMATE KODANIKUÜHENDUSTE TUNNUSTAMISKONKURSS

 • Parim kodanikuühendus 2020
  Vähemalt 2 aastat tegutsenud seltsing, mittetulundusühing või sihtasutus, kes on 2020.aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.
  Nominendid on: 
  Mittetulundusühing  Piltijad
  Kuremaa Külaselts
  Jõgevamaa Diabeetikute Selts
  Tapiku Külade Selts
  Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus
  Mittetulundusühing Puurmani Eakate Selts
  Pajusi Küla Selts

Loe nominentide kirjeldusi SIIT

 • Parim kodanikuühenduse projekt 2020
  Projekt,  sündmus, tegevus, vms, mis 2020.  aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale. Elluviidud projekt on ka edaspidi jätkusuutlik, sellesse on kaasatud erinevaid partnereid ja sellest on saanud kasu märkimisväärne arv inimesi
  Nominendid on:

  „Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi 20. tegevusaasta tähistamine" – Jõgevamaa Diabeetikute Selts
  "Jõgevamaa pildialbumi koostamine ja väljaandmine " -  Mittetulundusühing Piltijad
  „Lilleaasa vabaõhulava avamine"  - Mittetulundusühing Look
  "Viie silla matk" - Piilsi Küla Selts
  „Avinurme kandi külade suveõhtujutud" - Avinurme Külavanemate Koda
  "Kõrvitsapäev" - Tapiku Külade Selts
  „Jõgewa muuseumi arendamine" - Mittetulundusühingu Pommiauk
  „Eesti II Seebihokiturniiri korraldamine Avinurmes" -  MTÜ Seebihokiturniirid
  "Kamari Veetrall 2020 koos ansambel „Metsatöllu" kontserdiga " - Kamari Haridusselts
  „Pajusi mudajooks" - Pisisaare Spordiklubi
  "Mänguväljak Luua külla" - Mittetulundusühing Luua Külaselts

Loe nominentide kirjeldusi SIIT 

 • Ettevõtlik vabaühendus 2020

  Mittetulundusühing või sihtasutus, kes on silma paistnud eduka majandustegevusega, kelle üks peamisi sissetulekuallikaid on omateenitud tulu ning kes osutab teenust või müüb toodet/tooteid, mis on kogukonnas või ka laiemalt nõutud ja vajalikud.
  Nominendid on:

  MTÜ Palamuusika Palamuse Laulustuudio
  Mittetulundusühing Peipsi Teemaja
  MTÜ Abikeskus
  Mustvee Jahtklubi

Loe nominentide kirjeldusi SIIT

 • Väärt algatus 2020
  Eraisik või eraisikute grupp, ettevõte, kohalik omavalitsus või asutus/organisatsioon (mitte mittetulundusühing), kes on algatanud ja ellu viinud kohalikule kogukonnale või laiemale piirkonnale uue ja olulise tähtsusega sündmuse või rajanud / korrastanud vabatahtlikult kogukonnale olulise objekti või muul moel aidanud kaasa avatud ja kaasava kodanikuühiskonna toimimisele Jõgevamaal.
  Nominendid on: 
  "Raamatuharakas" ehk raamatukapp Ulvi külas -  Kristi Pukk
  Torma mõisa ringtalli korrastamine - Torma Rahvamaja, Mittetulundusühing Torma Kultuur ning koostööpartnerid
  Kebeli Talu koostöö vabaühendustega ja ühistegevused kohaliku kogukonna arenguks – Ruth Ruusmäe ja Tõnu Sepp, OÜ Kebeli Talu
  Pajusi mõisakompleksi säilitamine ja tegevused Pajusi piirkonna arendamiseks - Lembit Paal ja Paalakalda OÜ
  Maakonna orienteerumispäevakute sarja taaselustamine - Uno Valdmets
  Seebihokiturniiride  korraldamine Avinurmes - Katrin Kaarama, Kätlin Kaarama, Janek Romanovitš
  Pärimustantsude õpitubade korraldamine Põltsamaal – Vilve Piht, Maia Lepiste, ansambel „Lõõtsaliigutajad"
  Pedja meierei renoveerimine muuseum-kogukonnamajaks -  Paduvere Talumuuseumi Selts

Loe nominentide kirjeldusi SIIT

Tunnustused kuulutatakse välja ja auhinnad parimatele antakse üle 26. novembril Pajusi mõisa Von Wahl`i restonarnis. Üritus kutsetega. 

Tunnustamist toetavad: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vald