Turismiuudised

Jõgevamaa ettevõtjate mured kriisiolukorras – lahendusi otsitakse ja leitakse!

Antud kokkuvõte on tehtud lähtudes viimase nädala jooksul Jõgevamaa ettevõtjatelt saadud sisendi põhjal. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel loonud kriisiabikeskus.ee online  platvormi Eesti ettevõtetele ja vabaühendustele, kes teenivad tulu, pakuvad teenuseid, ja on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel. Kutsume ettevõtjaid  täitma ka edaspidi ankeeti veebileheküljele http://www.kriisiabikeskus.ee. Platvormi kaudu kogutud sisendit kasutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium riikliku abipaketi koostamiseks.

24.03.2020 hilisõhtuse seisuga oli Jõgevamaal vastanuid 105, mis näitab, et Jõgevamaa ettevõtjad vajavad hädasti abi kriisiolukorraga kohanemiseks. Kõigi vastanute töötajate arv kokku on 722.
Kõige rohkem võtsid vaevaks rääkida oma muredest turismi, teenindus, tööstus, toitlustus, ehitus ja põllumajandusvaldkonna ettevõtjad. Kokku oli selle valiku vastajaid 81 töötajate koguarvuga 607. Turismivaldkonda suuremad mured on klientide puudus, broneeringute tühistamine, täiskoormusega töötajatele töö tagamine, laenude ja muude kohustuste täitmiseks rahaliste vahendite lõppemine.

Tööstusvaldkonna ettevõtete suurimad mured on toorme tarnete peatumine, sest piiriületused on raskendatud,  tellimuste vähenemine, sellest tulenevalt probleemid tarnijatele maksmisel ja maksude tasumisega. Kui tarnijatele võlgu jääda, siis pole varsti enam võimalik uute toodete tootmiseks materjali hankida.

Ehitus ja kinnisvara sektoris loovad probleeme materjalide tarneraskused, tellimuste vähenemine ja välistööjõu kaotus.

Põllumajandusvaldkonnas on eriti raske olukord tööjõuprobleemide tõttu. Vajatakse eelnevalt väljakoolitatud ukrainlasi ja muude maade töötajaid hooajatööde alguseks. Muret teeb riiklike maksude, laenumaksete ja tarnijatele arvete tasumine ning palgaraha õigeaegne maksmine. Ka siin kummitavad tellimustest loobumine, ebastabiilsed müügihinnad, käibevahendite puudus.

Toitlustusettevõtjad on koos kultuurivaldkonnaga oma probleemidega ühes paadis – ei ole enam sündmusi, ei ole tellimusi, käibevahendid lõppemas ja tekkinud reaalne oht, et peab hakkama töötajaid koondama.

Transpordi ettevõtted on samuti tööd kaotamas, sest reisijateveo- ja veoteenuste tellimused on  tühistatud, puudub igasugune sissetulek, mistõttu jäävad maksmata  palgad, maksud maksuametile ja katmata püsikulud. Kaupade liikumine piiride sulgemisega on raskendatud, autojuhtidel napib isikukaitsevahendeid. Kõige rohkem tekitab muret teadmatus tuleviku suhtes.

Vastanutest 58 ettevõtet usuvad, et peavad koondama töötajaid kuna raha palgamaksmiseks ei jätku, sest tööd anda ei ole.  Kõige rohkem töötajaid plaanib koondada tööstussektor 35, järgmisena põllumajandus 22, ehitus 20, transport 19, toitlustus 17 ja turism 15 töötajat.

Vabariigi valitsus on kiiremas korras võtmas vastu meetmeid, et kriisiolukorras kasvõi üürikest aega ettevõtjaid toetada, et leitaks uusi ärimudeleid, lahendusi probleemidele ja päästetakse mida veel päästa annab.  Värske info tagamiseks soovitan jälgida iga päev Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kontaktpunkti ministeeriumi veebilehelt aadressil https://www.mkm.ee/covid19-kkk. Soovitame kõigil esmajärjekorras tutvuda sealtoodud vastustega.


Maakondlikud Arenduskeskused omalt poolt on koondanud kõik ettevõtjatele suunatud abipakettide info ühele veebilehele aadressil https://www.arenduskeskused.ee/kriisimeetmed-ettevotjatele/. Kui siiski oma küsimustele ei leia vastust, saate pöörduda Jõgevamaa ettevõtluskonsultantide poole kirjalikult ettevotlus@jaek.ee.

Esimese meetmepaketina hakkab KredEx olukorra leevendamiseks pakkuma järgmisi uusi teenuseid:

  • Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks ja uute laenude väljastamiseks.
  • Erakorraline laen. Kui pangad ettevõtteid enam ei finantseeri, annab KredEx ettevõttele vajadusel erakorralist käibekapitali laenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks või investeerimislaenu, et ära kasutada koroonapuhangu poolt loodud ja ka teisi uusi ärivõimalusi.
  • Täiendav tagatisfond laenukäenduste pakkumiseks.

Väga suurt abi loodavad ettevõtjad saada Töötukassa meetmest alates aprillikuust. Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama, lisainfo https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis.


Loodame, et kriis peagi lõpeb ja me sellest õpime, saame tugevamaks ja vastupidavamaks.

 

Marve Millend
Ettevõtluskonsultant
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Tel. +372 521 0431 
www.jaek.ee