Turismiuudised

« Tagasi

Kodukandigiidi koolitus

Kodukandigiidi koolitus

 

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab tasuta kodukandigiidi koolituse. Oodatud on noored, täiskasvanud; turismiettevõtjad, kultuurikorraldajad jt huvilised.

 

Esimene koolituspäev 

R 05.06 16.00-19.00 Kuremaa lossis (4 akadeemilist tundi)

 • Sissejuhatus giiditöösse: giid kui klienditeenindaja, giid kui oma riigi ja kultuuri esindaja. Giiditöö olemus. Giidide liigitus. Giidinduse ajaloost
 • Hea giid. Giidile vajalikud oskused ja teadmised
 • Hea ekskursioon. Ekskursioonide liigid
 • Praktilised nõuanded infomaterjali otsimiseks, giiditeksti ja marsruudi koostamiseks ning tervikliku klienti arvestava ekskursiooni kokkupanekuks.

 

Teine koolituspäev

L 13.06 11.00-17.00 Kuremaa lossis (6 akadeemilist tundi)

 • Ekskursiooni ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Giiditöö metoodika, esinemisoskus, hääle kasutamine
 • Giid ja tehnika (erinevad abivahendid giiditöös)
 • Giidituuride/ekskursioonide analüüs. Iseseisvate tööde tagasisidestamine seminari vormis
 • Mis seadustega peame giidituuri/ekskursiooni kokkupanekul ja giidina tegutsedes arvestama
 • Kuidas end giidina turundada. Giid kui ettevõtja

 

Kolmas koolituspäev

L 20.06 täpsustatakse 05.06 koolitusel osalejatega

 • Näidistuuride/ekskursiooni läbiviimine 

 

Iseseisev töö: oma giidituuri kokkupanek,  giiditekstide jaoks vajaliku info otsimine ja giidituuri praktiline läbiviimine Jõgevamaal. (Näiteks 1,5 tunnine giidituur Jõgeva linnas)

 

Koolituse eesmärk

 

 1. Toetada Jõgevamaa noorte, täiskasvanute ja turismiettevõtjate mitmekesist arengut läbi praktiliste oskuste õpetamise ja rakendamise.
 2. Anda praktilisi põhioskusi kodukandigiidina töötamiseks Jõgevamaal
 3. Koolituse lõpetajal on giidide valdkonna põhiteabe valdamine ja praktilised oskused, mis võimaldavad läbi viia giidituure Jõgevamaal.
 4. Giiditeenuse pakkujate suurendamine ja ettevõtlikkuse tõstmine Jõgevamaal

 

 

Maht – teoreetilise osa maht 20  akadeemilist tundi  + iseseisev töö ja giidituuri praktiline läbiviimine

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus

Koolitus on tasuta. Vajalik eelnev registreerumine. Palun osalemisest teada anda hiljemalt 31.maiks 2020 siin:

 

Lisainfo:

 

Eveli Jürgenson 

Turismiarendusjuht

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Tel +372 53 0599 53

eveli@jaek.ee

 


Programmis osalemisega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" - raames.

 

 

 

Koolituskava: 

 

Kodukandigiidi õppekava

 

Kursuse ülesehitus

Õppekava nimetus: Kodukandigiidi koolitus
Õppekavarühm: Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

1. Üldsätted
Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 

2. Õppekava eesmärk
Käesoleva koolituse eesmärgid on:

 1. Toetada Jõgevamaa noorte, täiskasvanute ja turismiettevõtjate, kultuurikorraldajate mitmekesist arengut läbi praktiliste oskuste õpetamise ja rakendamise.
 2. Anda praktilisi põhioskusi kodukandigiidina töötamiseks Jõgevamaal.
 3. Koolituse lõpetajal on giidide valdkonna põhiteabe valdamine ja praktilised oskused, mis võimaldavad läbi viia giidituure Jõgevamaal.
 4. Giiditeenuse pakkujate suurendamine ja ettevõtlikkuse tõstmine Jõgevamaal.

 

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu oskab:

 • ette valmistada ja läbi viia ekskursiooni;
 • koostada marsruuti ja üles ehitada ekskursiooni arvestades oma klientide soove;
 • vajalike materjalidega tutvuda ja otsida informatsiooni;
 • mõista sihtrühma ootusi ja vajadusi ning eripära;
 • esinduslik välja näha, korrektselt käituda, olla nähtav ja kuuldav kogu grupile igas keskkonnas.

 

 1. Õpingute alustamise tingimused

Koolitusse registreerimine toimub registreerimise alusel.

 

5. Õppe kogumaht
Kursus on suunatud algajatele ning koosneb 20 akadeemilist tunnist (10 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 10 akadeemilist tundi praktilist ja iseseisvat tööd).

6. Õppevorm
6.1 Õppekeel on eesti keel.
6.2 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.


7. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, praktiline ja iseseisev töö.

 

8. Õppematerjal

Loeng, õpetaja poolt jagatud materjalid

 

9. Õppekeskkonna kirjeldus
Õpe toimub seminariruumis ning praktiline tuur koha peal vastavalt valitud teemale.

 

10. Hindamismeetod
Praktiline test: näidistuur, objektide tutvustamine. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.

11. Hindamiskriteeriumid
Õppija viib läbi lõigu giidituurist.

 

12. Õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise ja tunnistuse saamise eelduseks on osalemine vähemalt 60% auditoorsetes tundides või iseseisvate tööde esitamine samas mahus; lõputesti (näidistuur, objektide tutvustamine)

 

13. Koolitaja kvalifikatsioon

Atesteeritud giidi või giidiõpetaja kvalifikatsioon, giidide õpetamise kogemus vähemalt 120 ak/t.

Koolitaja kursusel: Lili Kängsepp-Puun  (turismigeograaf MA, pedagoogiline kõrgharidus,  kutsetunnistusega giid, atesteeritud Tartu giid, koolitajakogemus aastast 1998).

 

14. Koolituse sisu

Esimene koolituspäev 

R 05.06 16.00-19.00 (4 akadeemilist tundi)

 • Sissejuhatus giiditöösse: giid kui klienditeenindaja, giid kui oma riigi ja kultuuri esindaja. Giiditöö olemus. Giidide liigitus. Giidinduse ajaloost
 • Hea giid. Giidile vajalikud oskused ja teadmised
 • Hea eksursioon. Ekskursioonide liigid
 • Praktilised nõuanded infomaterjali otsimiseks, giiditeksti ja marsruudi koostamiseks ning tervikliku klienti arvestava ekskursiooni kokkupanekuks.

 

Teine koolituspäev

L 13.06 11.00-17.00 (6 akadeemilist tundi)

 • Ekskursiooni ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Giiditöö metoodika, esinemisoskus, hääle kasutamine
 • Giid ja tehnika (erinevad abivahendid giiditöös)
 • Giidituuride/ekskursioonide analüüs. Iseseisvate tööde tagasisidestamine seminari vormis
 • Mis seadustega peame giidituuri/ekskursiooni kokkupanekul ja giidina tegutsedes arvestama
 • Kuidas end giidina turundada. Giid kui ettevõtja

 

Kolmas koolituspäev

L 20.06 täpsustatakse 05.06 koolitusel osalejatega

 • Näidistuuride/ekskursiooni läbiviimine