Turismiuudised

« Tagasi

Olete oodatud esitama kandidaate 2019.a. Jõgevamaa ettevõtete tunnustamisele!


Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse.


Tunnustuskategooriad ning kandidaatide esitamise suunised:
 

 • Põltsamaa piirkonna ettevõte 2019 
  • Tegutseb Põltsamaa vallas
  • Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas
  • Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms)
    
 • Jõgeva piirkonna ettevõte 2019 
  • Tegutseb Jõgeva vallas
  • Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas
  • Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms)
    
 • Mustvee piirkonna ettevõte 2019 
  • Tegutseb Mustvee vallas
  • Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas
  • Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms)
    
 • Töötajasõbralik ettevõte 2019 
  • Investeerib töötajate heaolusse ning arengusse
  • Toetab tööväliseid, tervisedenduslikke jms tegevusi
  • Stabiilse või kasvava töötajaskonnaga ettevõtja
    
 • Uustulnuk 2019 
  • Innovaatilise ideega või edukalt majandustegevuse käivitanud ettevõte
  • Maakonnas tegutsenud alla kahe aasta
    
 • Investeerija 2019 
  • Viimase aasta jooksul on teostanud märkimisväärse arengu või maakonnale olulise projekti
  • Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms)
    
 • Noorte ettevõtlikkuse toetaja 2019 
  • Panustab noorte ettevõtlusteadlikkuse tõstmisesse ning ettevõtliku mõtteviisi loomisesse
  • Pakub noortele suve-, hooajatöö või praktikakohti
    
 • Turismitegija 2019 
  • Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust
  • Arenev ettevõte (nt. teenused või investeeringud jms)
    
 • Kohaliku toidu väärindaja 2019
  • Mitmekesistab maaettevõtlust
  • Kasutab kohalikku toorainet
  • Arenev ettevõte (nt. tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms)

 

Valikuprotsess:

 • Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud.
 • Kandidaatide esitamine toimub perioodil 02.09.2019 kell 09:00 kuni 23.09.2019 kell 16:00. Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada ülaltoodud ankeetide vahendusel.
 • Valikukomisjoni koosolek toimub 27.09.2019. Igas kategoorias valitakse välja 3 nominenti ja seejärel nominentide seast võitjad 9 kategoorias.
 • Valikukomisjonil on õigus läbi viia kandidaatide vastavushindamist ning võtta esitatud kandidaatide või esitajaga kontakti.  
 • Valikukomisjonil on õigus välja anda täiendavaid eripreemiaid või jätta kandidaatide ebapiisavuse või mittekvalifitseerumise korral mõnes kategoorias auhind välja andmata.
 • Kui komisjoniliige on kandidaat või lähedalt seotud kandidaadiga, siis taandab ta end selle kategooria hindamisest.
 • Parimate väljakuulutamine toimub 10.10.2019 kell 16:00-19:00 Pajusi mõisas pidulikul tunnustusüritusel.
 • Kandidaat peab olema registreeritud ning omama majandustegevust Jõgeva maakonnas.
 • Tunnustusele esitatud kandidaat peab olema ettevõte (st. mitte eraisik, objekt või tegu) ning ei tohi olla maksuvõlgnik.
 • Ühte ja sama kandidaati on lubatud esitada mitmes tunnustuskategoorias.


 

Jõgevamaa ettevõtete tunnustamist korraldab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Põltsamaa, Jõgeva ning Mustvee valdadega.

Tunnustusüritusega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse  5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" raames.

 

Tunnustamisega seotud küsimused:
Sandra Saviauk
Turundus- ja arendusjuht
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Tel. +372 5866 0146
E-post: sandra@jaek.ee