Arendustegevused 20182018. aasta turismivaldkonna arendustegevusi viiakse ellu PATEE programmi (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) raames. Jõgevamaa PATEE tugiprogrammis on kokku 3 teemat ja üheks neist on:

Maakonna turismiturundus ja turismiettevõtluse aktiviseerimine

Tegevuse eesmärk on Jõgevamaa tuntuse ja maine kasv turismisihtkohana, maakonda külastavate turistide arvu tõstmine, turismiasjaliste poolt pakutavate toodete/teenuste arvu suurendamine, nende kvaliteedi parendamine ning turismisektoris töökohtade säilitamine ja/või loomine. Projekti käigus viiakse koostöös maakonna turismiasjalistega ellu mitmeid arendus- ja turundustegevusi soovitud eesmärgi saavutamiseks.


Alategevused turismivaldkonnas:

1. Turismiasjaliste koostöö arendamine

  • Koostööseminarid turismiasjalistele 2x aastas: kevadel ja sügisel (Turismiettevõtluse päev Ettevõtlusnädala raames)
  • Turismiasjaliste õppereis/koolitus
  • Info edastamine e-listi „Jõgevamaa turismiasjalised"
  • Nõustamine erinevates turismiküsimustes, sh sotsiaalmeedia haldamine, ühisturundus, partnerite leidmine, pakettide koostamine jm.

2. Pere-, kultuuri- ja loodusturismi toodete turundus

  • Messidel osalemine: - Jaanuar: Adventur Vilniuses; Veebruar: Balttour Riias ja Tourest Tallinnas; Mai: Maamess Tartus
  • Sündmuste kalendri 2018 koostamine ja trükk
  • Ühised turundustegevused kööstöös partneritega: SA Lõuna-Eesti Turism, MTÜ Peipsimaa Turism

3. Projektid

  • Leader- projekt „Seiklused Kalevipoja matka- ja rattaradadel" 2017-2018
  • Leader-projekt „Jõgevamaa ühisturundamine turismimessidel" 2017-2020 (sisemess Tourest 2018-2020 ja välismessid Balttour 2018-2019, Adventur 2018-2019)

Tegevuste elluviimisesse on kaasatud kõik Jõgevamaa turismiteenuste pakkujad.

 

Lisainfo:

Eveli Jürgenson
Turismiarendusjuht
Telefon: 53 0599 53
E-post: eveli.jurgenson@jaek.ee