Mis on ühisnädal?


Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal.

Sõna "ühisnädal" viitab aga sellele, et tegu on nädalaga kõigi nende eestimaalaste jaoks, kellele elu Eestis korda läheb. Ühisnädala idee seisnebki suuesti selles, et riik ja meie elukorraldus on meie endi kätes ja edu tuleneb sellest, mida ja kuidas ette võtame. Ühisnädalal tunnustatakse kodanikuaktiivsust, ettevõtlikkust ja pealehakkamist enda ja oma elukeskkonna muutmisel.

Ühest küljest kõlavad terminid "kodanikuühiskond", "vabakond", "kodanikualgatus", "koostöö" jms. üsna igavalt ja kantseliitlikult. Teisalt ongi keeruline kokkuvõtvalt nimetada kõike seda eluküllust ja värvikirevust, mida me vabast soovist ettevõetud tegemiste juures näeme ja kohtame. On selleks siis koos jaanipeo korraldamine või maailma organiseeritud koristamine. Siin leidub kõike ja see ühendab inimesi igast eluvaldkonnast. Ühisnädalaga samal ajal sündinud arvamusfestivali korraldamiseks liitusid inimesed nii riigiametist, kodanikuühendustest kui ka eraettevõtlusest. Välja tuli superhea õhkkonnaga kokkusaamispaik kõigile eestimaalastele.

Selliseid suuremaid ja väiksemaid ettevõtmisi leiab igast Eestimaa otsast. Ühisnädal pöörab neile suuremat tähelepanu, et igaüks võiks kuskil nõu ja jõuga abiks olla.

Ühisnädalal leiab kõikjal Eestis aset suur hulk sündmusi, mis seda mõtet ja ideed suuremal või väiksemal viisil tutvustavad. Kuid tähelepanu kogukonnale ja aktiivsele pealehakkamisele ei pööra üksnes sündmused, vaid ka meediaväljaanded, riigiasutused, koolid jne. See on aktsioon, mille käigus me ootame inimesi rääkima kodanikualgatusest ja sellele suuremat tähelepanu pöörama.

 

Allikas: Ühisnädala koduleht