Jõgevamaa Ühisnädal 2016


 

Novembrikuu lõpus toimunud Ühisnädal tõi Jõgevamaal aruteluks kogukondliku hoolivuse teema. 

Vaatlesime hoolivuse teemat seoses käimasoleva haldusreformiga – kas ja kui palju hoolime me oma kodukohas toimuvast, kas tunneme muret selle üle, et ka haldusreformijärgses suures uues omavalitsuses kõik külad ja piirkonnad oleks võrdselt kaasatud ja esindatud ning kuidas kogukondade hääl ka uutes volikogudes tulemuslikult kõlama jääks.

Kahes mõttekojas -  Kasepääl ja Kuremaal arutati, milline saab olema  meie kogukondade  tulevik haldusreformijärgses ühinenud suures omavalitsuses.
Reform näeb ette kogukondade esinduskogude  - kogukonnakogude - loomist, aga mis alustel  peaks neid moodustama, kes sinna peaksid kuuluma ning mis õigusi ja kohustusi peaks sellel kogul olema.  Mõttekodade ettekanded aitasid osalejatel nendes küsimustes esialgset selgust saada.  Jõgevamaa ja Peipsi piirkonna ühinemise koordinaator Katrin Rajamäe tutvustas kogukonnakoja loomise ja tegutsemise põhimõtet, Lea Laid Läänemaalt ja Koit Kelder Lääne- Saare vallast jagasid praktilisi kogemusi, kuidas on kogukondade elu läinud nende ühinenud valdades.

Mõttekodade ettekanded:

Osalejate aruteludes jäi kajama arvamus, et kogukonna esinduskogud peaksid moodustama kohapealsel initsiatiivil nn alt-üles ja oluline, aga samas ehk enim problemaatiline on, kuidas leida sellesse kogusse aktiivseid ja pädevaid inimesi?
Mõttekodades osalenute arvamusi saab lugeda SIIT

Kogukondade esinduskogude loomine saab olema 2017.aasta I poole uute omavalitsuste  läbirääkimiste teema. Mõttekojad aitasid kaasa, et  kogukonnad saaksid toimuvast varakult infot ja saaksid teemad läbi rääkida ning arvamuse kujundada. 


Ühisnädala lõpetas 25. novembril Jõgevamaa parimate kodanikuühenduste tunnustamisüritus Puurmani mõisas.

Tunnustuse said:

  • Parim kodanikuühendus – Folklooriselts „Jõgevahe pere"
  • Atraktiivseim kodanikuühiskonna projekt – „Suveklassika Palamusel- Mozarti gala", korraldaja Mittetulundusühing Look
  • Aasta kodanik – Airi Rütter
  • Parim kodanikuühiskonna toetaja  – AS E-Piim Tootmine
  • Sädeinimene – Kalli Kadastik
  • Aasta küla – Kärde küla

Lisaks anti ülevaade Jõgevamaa Ühisnädala sündmustelst ning Diana Tamm  tutvustas MTÜ Mondo naiste ettevõtlikkuse projekti Ghanas,  Aafrika muusikat pakkus Trummi- ja tantsutrupp Kuku! ning soovijad said  osta Ghana naiste käsitööd.

   Diana Tamm MTÜst Mondo tutvustamas Ghana naiste käsitööprojekti

Trummi- ja tantsutrupp "Kuku"!

Parim kodanikuühendus 2016 Folklooriselts "Jõgevahe pere"

 

Ühisnädala sündmuste läbiviimist toetasid: