Uudised ja teated

« Tagasi

26.märtsil 2019 jõustub Jõgevamaa arengustrateegia 2035+

Möödunud aasta 16.aprillil algatati Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus nõukogu korraldusega Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ koostamine. On toimunud mitmeid arutelusid ning läbi viidud töörühmades mõttearendusi maakonna arenduseks vajalike tegevuste kaardistamiseks. Mais toimus Jõgevamaa visioonikonverents, kus Raul Rebane aitas suunata mõtteid õnneliku jõgevamaalase visioonile.

Tänaseks on Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ maakonna omavalitsuste poolt heaks kiidetud ning arendusdokument saab olla aluseks ühisele koostööle.  Jõgevamaa toimivuse tugevdamisel ja maine kujundamisel on lähtutud kolme eriilmelise valla vajadustest ja soovidest. Maakonna arengustrateegia toetab kolme maakonda moodustava valla tugevat identiteeti ning püüab leida võimalusi kõigi piirkondade võimestamiseks.

Jõgevamaa areng sõltub olulisel määral maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, riigi ja maakonna tasandi organisatsioonide kooskõlalisest ja vajadusel ka koordineeritud tegevusest. Vähemalt samavõrra olulise panuse maakonna arengule annavad siinsed elanikud, ettevõtted ja kodanikuühendused.

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 on heaks kiidetud maakonna kõikide valdade volikogudes.

Jõgeva Vallavolikogu kiitis heaks Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ 28.veebruari 2019 määrusega nr 76 ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 28.veebruari 2019  otsusega nr 104. Määruse tekst avaldati 02.03.2019 Riigi Teatajas (RT IV, 02.03.2019, 4).

Mustvee Vallavolikogu kiitis heaks Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ 06.märtsi 2019 määrusega nr 2 ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 06.märtsi 2019  otsusega nr 9. Määruse tekst avaldati 09.03.2019 Riigi Teatajas (RT IV, 09.03.2019, 62).

Põltsamaa Vallavolikogu kiitis heaks Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ 21.märtsi 2019 määrusega nr 1-2/2019/7 ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 21.märtsi 2019  otsusega 1-3/2019/14. Määruse tekst avaldati 23.03.2019 Riigi Teatajas (RT IV, 23.03.2019, 28)

Vastavalt  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõikes 6 välja toodud nõudest, mille kohaselt maakonna arengustrateegia peab olema kohaliku omavalitsuse üksustes heaks kiidetud ning seeläbi maakonnas vastu võetud, jõustuvad volikogude määrused ja otsused 26.märtsil 2019.

Täname kõiki inimesi ja organisatsioone kes on panustanud Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ valmimisse ning soovime kõikidele osapooltele meeldiva koostöö jätkumist!