Uudised ja teated

Jõgevamaa parimate kodanikuühenduste tunnustamiskonkurss ootab kandidaate

 

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi

JÕGEVAMAA 2020. AASTA PARIMATE KODANIKUÜHENDUSTE TUNNUSTAMISEKS

Tunnustusi jagatakse järgmistes kategooriates:

 • Parim kodanikuühendus 2020
  Vähemalt 2 aastat tegutsenud seltsing, mittetulundusühing või sihtasutus, kes on 2020.aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

 • Parim kodanikuühenduse projekt 2020
  Projekt,  sündmus, tegevus, vms, mis 2020.  aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale. Elluviidud projekt on ka edaspidi jätkusuutlik, sellesse on kaasatud erinevaid partnereid ja sellest on saanud kasu märkimisväärne arv inimesi

 • Ettevõtlik vabaühendus 2020
  Mittetulundusühing või sihtasutus, kes on silma paistnud eduka majandustegevusega, kelle üks peamisi sissetulekuallikaid on omateenitud tulu ning kes osutab teenust või müüb toodet/tooteid, mis on kogukonnas või ka laiemalt nõutud ja vajalikud.
 • Väärt algatus 2020
  Eraisik või eraisikute grupp, ettevõte, kohalik omavalitsus või asutus/organisatsioon (mitte mittetulundusühing), kes on algatanud ja ellu viinud kohalikule kogukonnale või laiemale piirkonnale uue ja olulise tähtsusega sündmuse või rajanud / korrastanud vabatahtlikult kogukonnale olulise objekti või muul moel aidanud kaasa avatud ja kaasava kodanikuühiskonna toimimisele Jõgevamaal.

Kandidaate võivad esitada kõik, kes soovivad vabaühendustes ja kodanikuühiskonna heaks tegutsejaid esile tõsta ja tunnustada.

Tunnustamisankeet
 Palume ankeedis täita vastav kategooria või kategooriad ja saata ankeet hiljemalt 30. oktoobriks 2020 e-postile kersti@jaek.ee. Ankeeti saab täita ka veebis.

Tunnustamist toetavad: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vald